MIRT-verkenning Oude Lijn

De Oude Lijn, de spoorlijn die loopt van Leiden naar Dordrecht, vormt de ruggengraat van het openbaar vervoer in Zuid-Holland. In november 2022 hebben Rijk, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland en de gemeenten Den Haag en Rotterdam een akkoord gesloten voor een gezamenlijke investering van maar liefst €4,8 miljard voor diverse OV gebiedsprojecten. Deze investering is niet alleen gericht op het verbeteren van de spoorlijn, maar ook op het mogelijk maken van de bouw van circa 170.000 woningen in de omgeving tot 2040. Dit zorgt voor betere verbindingen in de regio en versterkt de economische kracht van Zuid-Holland. Voor de Oude Lijn geldt een investering van circa €1,4 miljard.

Samenwerking Verkenning Oude Lijn
Langs de Oude Lijn zullen tot 2030 ongeveer 54.000 woningen worden ontwikkeld en zullen er 80.000 extra werkplekken worden gecreëerd. Om deze groei te ondersteunen, is beter openbaar vervoer noodzakelijk. Programma MoVe en partners van de Verstedelijkingsalliantie onderzoeken in een MIRT-verkenning hoe het aantal intercity’s en sprinters per uur op het spoortraject Leiden-Dordrecht kan worden verhoogd. Een belangrijk onderdeel hiervan is de aanleg van vier sporen tussen Delft en Schiedam en de verbetering van vier bestaande stationsgebieden: Leiden Centraal, Den Haag Laan van NOI, Schiedam Centrum en Dordrecht. Daarnaast komen er vier nieuwe stations in de buurt van nieuwe woningbouwlocaties: Rijswijk Buiten, Schiedam Kethel, Rotterdam Van Nelle en Dordrecht Leerpark. Het huidige evenementenstation bij de Kuip zal worden verbouwd tot station Stadionpark voor dagelijks gebruik. In 2023 is gestart met de verkenningsfase Oude Lijn, tussen 2023 en 2025 wordt gewerkt aan de uitwerking en besluitvorming van het voorkeursalternatief.

Knooppunt Leiden Centraal
Leiden Centraal wordt getransformeerd tot een hoogwaardig knooppunt met een mix van wonen, werken, voorzieningen en verblijfplekken op loopafstand van het openbaar vervoer. Dit stationsgebied zal veranderen in een levendige stadsbuurt die naadloos aansluit op de behoeften van reizigers. Het vernieuwde knooppunt zal perfect verbonden zijn met het treinstation, busstation en de fietsparkeervoorzieningen, waardoor het een belangrijk overstappunt wordt voor bijna 400.000 inwoners. Stationsgebied Leiden – Gemeente Leiden

Knooppunt Den Haag Laan van NOI
Den Haag Laan van NOI wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk woon-werkgebied met nieuwe woningen, kantoren en voorzieningen. Het stationsgebied zal zich ontpoppen tot een IT Security Campus en zich ontwikkelen van een voorstadstation naar een volwaardig intercitystation. De verbeteringen omvatten betere voorzieningen voor reizigers, zoals extra kiosken, een aantrekkelijk stationsplein en meer fietsenstallingen, waardoor het gebied een bruisende plek wordt waar wonen, werken en reizen op een prettige manier samenkomen. Home | Knooppuntlaanvannoi

Knooppunt Schiedam Centrum
Het stationsgebied van Schiedam Centrum wordt doorontwikkeld tot een multifunctioneel gebied met een goede mix van wonen en bedrijvigheid. Het vernieuwde station zal klaar zijn voor de verwachte toename van reizigers en veranderende loopstromen. Ook zullen hinderlijke hoogteverschillen en onoverzichtelijke looproutes worden aangepakt om een prettige reiservaring te garanderen. Vernieuwd station en omgeving | SchieDistrict

Knooppunt Dordrecht
In Dordrecht speelt het station een cruciale rol in de verbinding met Rotterdam. Met het oog op de groei van de regio Drechtsteden en de stad Dordrecht, wordt het station verbeterd en geoptimaliseerd voor beter en veiliger vervoer. Meer ruimte voor voetgangers en fietsers zorgt ervoor dat reizigers soepel kunnen in-, uit- en overstappen. Stadsas Dordt - Dordrecht

City sprinters en nieuwe Stations
ProRail onderzoekt de mogelijkheden voor nieuwe stations in de woonwijken Rijswijk Buiten, Schiedam Kethel, Rotterdam Van Nelle en Dordrecht Leerpark, evenals de inzet van meer City-Sprinters tussen Den Haag en Dordrecht. Door een integrale aanpak te hanteren, werken ProRail en de gemeenten samen om de stationsgebieden en de woningbouwplannen goed op elkaar af te stemmen, zodat nieuwe bewoners en kantoorgebruikers optimaal gebruik kunnen maken van het spoor. Leiden-Dordrecht | ProRail

Mobiliteit en verstedelijking
In het 6e Werkspoor wordt onderzocht hoe de spoorplannen kunnen worden afgestemd op de woningbouwopgave en ontwikkeling van nieuwe banen. Hierbij is het cruciaal dat nieuwe stations en woningen gelijktijdig worden gerealiseerd, en dat zoveel mogelijk nieuwe bewoners en werknemers gebruik maken van het spoor. Dit betekent aantrekkelijke routes naar de stations en gemeentelijk beleid dat lopen en fietsen stimuleert.

Met deze omvangrijke investeringen en plannen zet Zuid-Holland een grote stap richting een duurzame en goed verbonden toekomst, waarbij zowel de bereikbaarheid als de leefbaarheid voor haar inwoners worden verbeterd.

Meer informatie over de achtergrond en het project is te vinden op MIRT-verkenning Oude Lijn | MIRT trajecten

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen