MIRT planning- en studiefase CID- Binckhorst

Uitzicht gebouwen Haagse regio

De gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg, het Rijk, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland, ProRail, HTM en programma MoVe bundelen hun krachten om de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied CID-Binckhorst te verbeteren. Tot 2040 komen er in dit gebied zo’n 25.000 woningen en 30.000 banen bij, wat betekent dat er meer verkeer van bewoners, werkenden en andere reizigers zal zijn. Dit vraagt om maatregelen die de bereikbaarheid en leefbaarheid van de omgeving en de verkeersveiligheid waarborgen.

Bereikbaar, Leefbaar en Veilig
Een van de belangrijkste maatregelen is de aanleg van een nieuwe tramlijn om de toename in het verkeer op te vangen en de reistijd te verkorten. Het plan voor deze tramlijn is in 2023 goedgekeurd door de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. De tramlijn zal lopen van station Den Haag Centraal via de Binckhorstlaan en Maanweg naar station Voorburg, en vanaf de Binckhorstlaan via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg richting Rijswijk en Delft.

Naast de tramlijn worden extra maatregelen genomen om de buurt leefbaarder te maken, zoals veilige fietsroutes en meer groen. De aanleg van de tramlijn biedt ook de kans om de omgeving opnieuw in te richten, met meer groen en aantrekkelijke verblijfsruimten. Dit omvat onder andere herinrichtingsmaatregelen voor Voorburg, de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg in Rijswijk.

Meedenken over het Ontwerp
In 2024 is de planning- en studiefase van het project CID Binckhorst gestart. Van 2024 tot 2026 worden de plannen verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Een ingenieursbureau zal namens de gemeenten en andere betrokken partijen onderzoeken hoe de tramlijn en het omliggende gebied het beste kunnen worden ingericht. Dit proces gebeurt in samenwerking met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden die het gebied goed kennen.

Diverse onderzoeken worden uitgevoerd om de impact van de tramlijn op de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van de buurt te beoordelen. Daarnaast wordt gekeken naar de milieueffecten, zoals geluid en trillingen, die de tram met zich mee kan brengen.

Samenwerking
Het Rijk, Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, programma MovE en de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk investeren gezamenlijk 575 miljoen euro in de realisatie van de HOV-tramlijn en bijbehorende maatregelen. Ook ProRail en HTM zijn nauw betrokken bij deze samenwerking.

Mobiliteit en Verstedelijking
De zuidelijke Randstad krijgt de komende jaren 400.000 nieuwe inwoners, waarvoor zo’n 240.000 nieuwe woningen nodig zijn. Tegelijkertijd blijven belangrijke economische sectoren zoals de Mainport Rotterdam, Greenport West-Holland en de kennis- en diensteneconomie in en rond de steden groeien. Dit zorgt voor toenemende druk op de bereikbaarheid en beschikbare ruimte. Binnen het programma MoVe (Mobiliteit en Verstedelijking) werken het Rijk en de regio samen aan oplossingen voor de groeiende mobiliteit, economie en verstedelijking. De ontwikkeling van CID-Binckhorst is een belangrijk onderdeel van het programma.

Samen werken we aan een toekomstbestendige en leefbare omgeving in CID-Binckhorst.

Meer informatie over de achtergrond en het project is te vinden op https://binckhorstbereikbaar.nl/projecten/openbaar-vervoer-cid-binckhorst/

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen