Nieuwsbrief MoVe - BO MIRT 2022 (special)

 

Logo MoVe, mobiliteit en verstedelijking


Nieuwsbrief special - BO MIRT 2022 | november 2022 

Dit is de vierde nieuwsbrief van MoVe in 2022: een speciale editie rondom het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport Zuidwest (BO MIRT). Donderdag 10 november 2022 is een aantal belangrijke beslissingen genomen tijdens het BO MIRT. De afgelopen jaren is naar deze beslissingen toegewerkt. We gaan in deze nieuwsbrief uitgebreid in op de plannen waarover in dit overleg is besloten.

Nationaal Groeifonds

 Terugblik aanvraag Nationaal Groeifonds
Het spoortracé Leiden-Dordrecht (Oude Lijn) is onderdeel van het voorstel dat Rijk en regio hebben gemaakt in samenwerkingsverband MoVe voor het Nationaal Groeifonds (NGF). Ook de regionale ov-verbindingen maakten deel uit van dit zogenaamde NGF-pakket. 
In het voorjaar 2021 was de eerste ronde voor de NGF-aanvraag. De Adviescommissie heeft 1 miljard gereserveerd voor de groeifondspropositie Metropolitaan Openbaar Vervoer en Verstedelijking Zuidelijke Randstad (MOVV), met de voorwaarde dat Rijk en regio zelf de andere 1 miljard bij elkaar zouden brengen. Lees meer

 

Oude Lijn

Oude Lijn
De komende jaren wordt de Oude Lijn grondig verbeterd. Rondom de 11 OV-knooppunten van de Oude Lijn levert dat tot 2030 zo'n 54.000 nieuwe woningen op. De reservering van 1,566 miljoen euro is donderdag 10 november toegezegd tijdens het BO MIRT Zuidwest-Nederland. Hiermee kan de MIRT-verkenning Oude Lijn van start.
Dat betekent dat er ook op het tweesporige traject Delft-Schiedam vier sporen aangelegd worden, zodat per uur meer intercity’s en meer sprinters gaan rijden. Ook komen er vier nieuwe stations nabij verstedelijkingslocaties bij: Rijswijk Buiten, Schiedam Kethel, Rotterdam Van Nelle en Dordrecht Leerpark. Verder wordt het evenementenstation bij het Feyenoordstadion verbouwd tot het reguliere station Stadionpark. Lees meer

 

MIRT trajecten

Nog twee MIRT-trajecten
Binnen MoVe liepen de afgelopen twee jaar al twee MIRT-verkenningen naar de Oeververbindingen Rotterdam en de ontsluiting van CID-Binckhorst. In het BO MIRT is besloten om voor beide projecten een voorkeursalternatief vast te stellen en over te gaan naar een MIRT- planuitwerking. De investering maakt tot 2030 ruim 20.000 woningen in CID-Binckhorst mogelijk en daarna nog eens 15.000 woningen.
Voor de MIRT-Verkenning Oeververbindingen Rotterdam komt er een nieuwe brug over de Nieuwe Maas, waarover een snelle en comfortabele tram gaat rijden tussen Kralingse Zoom en Zuidplein. Dat levert in de Oostflank van Rotterdam tot 2030 de bouw van zo'n 19.000 woningen mogelijk (en daarna nog eens 16.000). Lees meer

 

gebiedsuitwerking Voorne-Putten Haven Rotterdam

Gebiedsuitwerking Voorne-Putten en Haven Rotterdam
Er is een pakket maatregelen vastgesteld om de bereikbaarheid van Voorne-Putten per fiets, openbaar vervoer en auto te verbeteren. Dit gaat onder andere over aanpassingen aan de verbreding van de N57, extra opstelstroken bij de N218 bij kruispunt Hartelweg en studies naar onder andere een directe fietsverbinding Hellevoetsluis-Rockanje/Brielle-Maasvlakte en verbeteren van de ov-verbinding tussen Voorne-Putten en de haven Rotterdam. In totaal gaat het om een bedrag van 115 miljoen euro. Lees meer

 

busverbinding Leiden - Zoetermeer

 Busverbinding Leiden -Zoetermeer
Er ligt een voorkeursalternatief voor een snellere busverbinding tussen Zoetermeer en Leiden. Er wordt rekening gehouden met: meer capaciteit, instapmogelijkheden, comfort, snelheid en frequenties voor de korte, middellange en lange termijn. Het doel is om het centrum van Leiden, Lammenschans en Zoetermeer beter bereikbaar te maken. Lees meer

 

RandstadRail

 RandstadRail / metronet
De RET (Rotterdamse Elektrische Tram) verzorgt het RandstadRailvervoer in de regio Rotterdam. Metrolijn E verbindt de stations Rotterdam Centraal en Den Haag Centraal met elkaar. RandstadRaillijnen 3 en 4 en metrolijnen C en E gaan vaker rijden om daarmee de verwachte mobiliteitsgroei op te vangen. De woon- en werklocaties in de metropoolregio Rotterdam Den Haag worden daarmee beter verbonden. Lees meer

 
 

 

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen