MIRT planning- en studiefase Stadsbrug en Openbaar Vervoer Oostflank Rotterdam

In de komende jaren wordt de Oostflank van Rotterdam getransformeerd met de bouw van 35.000 nieuwe woningen en de ontwikkeling van belangrijke infrastructuurprojecten. De Oostflank, het gebied tussen Prins Alexander en Zuidplein, wordt beter verbonden door de komst van een nieuwe stadsbrug tussen IJsselmonde en Kralingen, een snel openbaar vervoersverbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom, en een nieuw treinstation bij Stadionpark.

Bereikbaar, leefbaar en veilig
Deze nieuwe ontwikkelingen zorgen ervoor dat woningen, werkplekken, scholen en andere voorzieningen beter en sneller bereikbaar worden. De kortere reistijd biedt meer kansen voor iedereen, aangezien banen en opleidingen gemakkelijker toegankelijk worden. Bovendien dragen de brug en de verbeterde OV-verbindingen bij aan een economisch aantrekkelijker, levendiger en sociaal veiliger gebied. Ook de bestaande omliggende wijken profiteren van deze verbeteringen.

Samenwerken en samen investeren
Begin dit jaar zijn de afspraken voor dit grootschalige project vastgelegd in een bestuursovereenkomst. De ondertekenaars zijn de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeente Rotterdam. Deze vier initiatiefnemers hebben zich gecommitteerd aan de realisatie van het project. Samen stellen zij 1.288 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van de brug en de OV-verbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein. Daarnaast is er circa 197 miljoen euro gereserveerd voor de bouw van station Stadionpark.

Volgende fasen
In 2024 is de planning- en studiefase van het project Stadsbrug en OV Oostflank Rotterdam gestart. Tussen 2024 en 2027 worden de plannen voor de stadsbrug, de OV-verbinding en station Stadionpark verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Dit gebeurt in nauw overleg met betrokken bewoners, ondernemers en organisaties. Deze fase wordt afgerond met een Projectbesluit, waarna de voorbereidingen voor de daadwerkelijke bouw kunnen starten.

Grootschalige woningbouw
Om het woningtekort in Nederland aan te pakken, zet het Rijk in op grootschalige woningbouw. In het voorjaar van 2022 heeft het kabinet, in overleg met betrokken medeoverheden, 17 grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties aangewezen. Oostflank is één van deze woningbouwlocaties, in de Oostflank worden maar liefst 35.000 woningen gebouwd.

Toekomstbestendig Rotterdam in een sterke metropool Rotterdam-Den Haag
Met deze investeringen in infrastructuur en woningbouw zet Rotterdam een belangrijke stap naar een betere toekomst. De nieuwe stadsbrug, de verbeterde openbaar vervoerverbindingen en het nieuwe station Stadionpark zullen de stad en omgeving niet alleen beter bereikbaar maken, maar ook zorgen voor een levendiger en economisch sterker gebied. Samen bouwen we aan een toekomstbestendig Rotterdam als onderdeel van de metropool Rotterdam-Den Haag.

 

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen