Introductie Marco van der Sloot

17-04-2024

Mijn naam is Marco van der Sloot. Ik ben 52 jaar, getrouwd, twee kinderen en woonachtig in Rotterdam. Sinds oktober 2023 ben ik werkzaam als programmamanager bij MRDH Support. MRDH Support heeft als doel de uitvoeringskracht van gemeenten binnen de Metropoolregio te versterken.

Hiermee bevorderen we de realisatie van de Strategische Agenda. Van beleid naar uitvoering met als doel tastbare, concrete resultaten op straat, met regionale impact. MRDH heeft daartoe ervaren professionals die op interim basis bij gemeentelijke organisaties of in samenwerkingsverbanden aan de slag gaan op het gebied van o.a. programma-, proces- & projectmanagement.

Van huis uit ben ik civiel ingenieur en heb ik TU Delft gedaan. Al meer dan 25 jaar ben ik werkzaam in de publieke sector zowel vanuit commerciële adviesbureaus als in dienst van (semi-) overheden. De interactie tussen belanghebbenden, de politiek en bestuurlijke organen en het ambtelijk apparaat is voor mij bekend terrein, alsmede het werken in een complexe politieke en bestuurlijke omgeving. De nodige meters heb ik mogen maken op het gebied van logistiek, mobiliteit en duurzame gebiedsontwikkeling waaronder het P&R programma bij de gemeente Utrecht en de ontwikkeling van het innovatieve logistiek systeem DeltaTransway, waarbij OV en Vrachtverkeer gecombineerd over doelgroepstroken kunnen worden geleid.

In maart ben ik begonnen als projectmanager van het MoVe- project: Gebiedsuitwerking Greenport Westland 3.0. De vier partners Gemeente Westland, Gemeente Den Haag, Provincie Zuid-Holland en de MRDH werken hier samen aan de drieledige opgave van de gebiedsuitwerking:

• Het zoveel mogelijk mitigeren van de effecten van de verstedelijking op de bereikbaarheid
• Het versterken van de infrastructuur door het versterken en beter benutten van de bestaande hoofdinfrastructuur
• Het versterken van de infrastructuur van het economisch belangrijke (vracht)verkeer van en naar de agro-logistieke bedrijventerreinen
De maatregelen worden nader onderzocht en uitgewerkt voor het gehele glastuinbouwgebied Westland en Den Haag Zuidwest

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen