Introductie Pepijn Ballering

24-01-2024

Programma Move stimuleert regionale samenwerking en is blij met versterking van het team met de komst van Pepijn Ballering. Hij gaat de komende acht maanden op basis van detachering vanuit Gemeente Den Haag bij het Programma aan de slag. Hieronder introduceert hij zichzelf.

Aan de slag gaan bij Programma MoVe (Mobiliteit en Verstedelijking) voelt voor mij als een logische stap in mijn carrière. Tijdens mijn studie is mijn interesse ontstaan in knooppuntontwikkeling; deze interesse heb ik in mijn functie als projectleider bij een verkenning van een Haags OV-knooppunt reeds mogen exploreren in de praktijk. Knooppuntontwikkelingen zijn ontwikkelingen waarbij investeringen in verstedelijking en mobiliteit samen op moeten lopen om een efficiënte stedelijke ontwikkeling te kunnen waarmaken. Deze locaties zijn dan ook steeds belangrijker in dichtbevolkte, (hoog)stedelijke gebieden.

Werken voor Gemeente Den Haag betekent ook het werken voor een overheid. De zoektocht naar het reilen en zeilen van de lokale overheid is een doorgaand proces, daarbij is het ook interessant om de lokale overheid in relatie tot andere overheden te ontdekken. Zo werk ik bij Programma MoVe nu namens zes overheden tegelijkertijd en kan ik in de komende maanden ondervinden hoe de onderlinge verhoudingen op lokaal, regionaal en nationaal niveau liggen.

Naast bovenstaande redenen - mijn interesse in knooppuntontwikkeling en het leren kennen van overheden- is een belangrijke motivatie om voor MoVe te gaan werken, mijn drive om de toekomstige leefbaarheid van de regio waarin ik woon te ondersteunen. De regio staat tot 2040 voor grote opgaven met onder andere een grote bij te bouwen woningbouwvoorraad en het reguleren van een toenemende goederenstroom. Om de leefbaarheid te waarborgen of zelfs te verbeteren betekent dit dat doelen en projecten op elkaar afgestemd moeten worden zodat ze samen meer bereiken voor de hele regio. Zo blijven kansen niet onbenut door een gebrek aan samenhang en samenwerking.

Op zowel korte- en lange termijn is er actie nodig om te zorgen dat onder andere het OV-systeem de stijgende inwoneraantallen en de stijging in banen aan kan. Met enkel kleine, losstaande maatregelen zal dit niet mogelijk zijn, dit maakt de voorziene schaalsprong noodzakelijk. Ook op gebied van fietsinfrastructuur en logistiek zijn er samenhangende en grootschalige maatregelen nodig om te zorgen dat wonen, werken, onderwijs en recreatie voor eenieder bereikbaar is en blijft. Samen zorgen wij voor verbetering van de brede welvaart in de Zuidelijke Randstad.

 

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen