Programma MoVe zet toekomstige koers uit

11-12-2023

Programma  MoVe, waar Rijk en regio in de Zuidelijke Randstad gezamenlijk werken aan economische versterking, versnelde woningbouw, duurzaamheid i.r.t. bereikbaarheid, heeft een nieuwe koers uitgestippeld.

De toekomstige koers, genaamd 'Waarmaken en Doorontwikkelen', benadrukt het belang van integratie van besluitvorming over mobiliteit en verstedelijking in de regio.

De koersnotitie richt zich op herijkte ambitie, doelen, en uitdagingen. Het programma blijft zich inzetten voor betere bereikbaarheid door de ontwikkeling van een hoogwaardig en toekomstvast mobiliteitssysteem. In de doorontwikkeling streeft programma Move naar een evenwichtige benadering van bereikbaarheid in combinatie met alle aspecten van verstedelijking. MoVe, met zijn gezamenlijke adaptieve strategieën en sterke verbondenheid, heeft in het verleden bewezen complexe opgaven om te zetten in concrete stappen.

Met een focus op de realisatieopgave benadrukt MoVe de prioriteit om projecten tot een succes te maken, waarbij ondersteuning, monitoring, en agendering van overkoepelende trends centraal staan.
Bij de ontwikkelopgave staan de adaptieve ontwikkelstrategieën centraal. Deze worden vertaald naar een multimodaal en duurzaam mobiliteitssysteem voor de Zuidelijke Randstad.

Het programma blijft flexibel en speelt in op actuele vraagstukken en politieke realiteit, zoals klimaatadaptatie, arbeidsmarktkrapte, stikstofproblematiek en beperkte financiële middelen. De nieuwe koers bevestigt MoVe's voortdurende inzet voor een aantrekkelijke, gezonde, en duurzame leefomgeving in de regio.

 

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen