Introductie Gert Jan Prummel

16-10-2023

Mijn naam is Gert Jan Prummel en ben sinds 1 oktober Programmamanager Duurzame Stadslogistiek bij de Gemeente Den Haag. Vanuit die functie ga ik de programmalijn Logistiek binnen Programma MoVe trekken.

Ik ben 56 jaar, getrouwd, drie kinderen (waarvan twee uit huis) en woon al weer 28 jaar in Den Haag. Van oorsprong ben ik Oost-Groninger, dus nuchterheid en directheid zijn nog altijd kenmerkend voor mij. Mijn grote hobby is de racefiets, carbon om mee door de provincie te snellen, staal om aan mijn ‘wall of frame’ te hangen.

Programma MoVe en Logistiek zijn geen nieuwe onderwerpen voor mij. Meer dan 15 jaar werk ik bij en voor het ministerie Infrastructuur en Waterstaat aan het verduurzamen van de logistiek. Zo heb ik in 2014 de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek opgezet. Met het Klimaatakkoord is de invoering van de Zero Emissie Zone nog duidelijke neergezet, in 2025 moeten 30-40 grote steden de zone hebben ingevoerd.

De verduurzaming van de logistiek draait niet alleen om het één op één vervangen van diesels voor ZE- voertuigen. De groei van de steden en de daarmee samenhangende verwachte toename van vrachtvervoer maakt dat er ook moet worden gekeken naar oplossingen in de logistiek die leiden tot het verminderen en veranderen van vervoersbewegingen. Leefbaarheid, veiligheid en doorstroming zijn belangrijke items waar ook naar gekeken moet worden.

MoVe heb ik leren kennen toen ik een aantal jaren geleden via het BO MIRT voor de regio’s geld kon vrijmaken om samen met de provincie, de metropoolregio’s en de steden te komen tot een regionale agenda voor de invoering van de ZE zones. In Zuid-Holland heeft dat geleid tot RAZES, de regionale agenda ZES met een aantal duidelijke actielijnen. De begeleiding van deze RAZES ligt bij Programma MoVe.

De invoering van de ZE- zones komt met rasse schreden dichterbij. Voor zowel de logistiek sector als de overheden betekent dit dat er belangrijke veranderingen voor de deur staan. MoVe kan hierbij ondersteunen en de programmalijn Logistiek is daarbij bij uitstek het gremium die rol te pakken.

 

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen