Brede welvaart en mobiliteit

10-10-2023

Op 27 en 28 september was een tweedaagse bijeenkomst van het Nationaal Netwerk Brede Welvaart, met als onderwerp het thema ‘De Toekomst in Beeld‘. Vanuit bestaande betrokkenheid bij dit netwerk was Christiaan Oud bij deze tweedaagse.

Binnen het programma MoVe zet hij zich in om werk, wonen en voorzieningen voor iedereen op een gezonde manier bereikbaar te maken. En dan hebben we het dus eigenlijk over Brede Welvaart, of een inclusief en duurzaam welzijn van de mensen waarover het gaat. 

In het Nationaal Netwerk Brede Welvaart bundelen zes regionale planbureaus en vier Rijksdepartementen de krachten om gezamenlijk werk te maken van Brede Welvaart. Meer informatie over dit netwerk, vind je hier. Ook vanuit MoVe blijft  Christiaan Oud bij dit netwerk betrokken en op de hoogte van belangrijk ontwikkelingen.  

 

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen