Introductie Wies Vonck: projectmanager MIRT Planuitwerking CID-Binckhorst

06-07-2023

Hallo, ik ben Wies Vonck, sinds een paar maanden projectmanager MIRT Planuitwerking CID-Binckhorst. Zeeuws Vlaming van geboorte (59 jaar geleden) en, na wat omzwervingen, sinds ruim 25 jaar weer woonachtig in mijn geboortedorp.

Als we het gaan hebben over openbaar vervoer, dan kan ik nog wel wat verbeterpuntjes bedenken voor de Zeeuws-Vlaamse regio...

Ik heb een lang verleden bij Rijkswaterstaat. Daar heb ik ruim 30 jaar gewerkt in verschillende functies in verschillende regio’s. Zo ook bij Rijkswaterstaat Zuid Holland (nu West-Nederland-Zuid) en de laatste jaren in de projecten. Na een leuk uitstapje naar het Zeeuwse waterschap Scheldestromen, ben ik ruim twee jaar geleden als ZZP-er begonnen. Ik ben als associate verbonden aan AT Osborne in Baarn en heb daarnaast een tweetal projecten waaraan ik (via Nehemia Projectmanagement) mag werken: InnovA58 bij Rijkswaterstaat (in de rol van projectleider Living Lab) en de MIRT Planuitwerking CID-Binckhorst dus: een prachtig project, aangestuurd door 7 opdrachtgevers met als primus inter pares Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

Ik hoop hier, samen met het IPM team de komende paar jaar niet alleen de ‘HOV-lijn’ verder uit te werken, maar zeker ook oog te hebben voor de verkeersveiligheid, gebiedsontwikkeling en leefbaarheid. Nut en noodzaak blijven benadrukken, want in mijn ogen is het belangrijk om de opgave vanuit een brede maatschappelijke opgave, in samenhang te benaderen en te bekijken. Dus niet alleen oog voor de grootste technische opgave, maar ook zeker voor: innovatie, samen werken (participatie en co-creatie), klimaatadaptief bouwen, duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid. Zo wil ik graag ook het project MIRT Planuitwerking 
CID-Binckhorst benaderen. Dat maakt het project niet alleen veelzijdiger, maar ook mooier,  leuker en hiermee creëer je ook meer draagvlak.  Ik heb er zin in!

Inmiddels heb ik het programma MoVe, met de projecten daarin, leren kennen als een prachtig programma waarin we veel van elkaar en elkaars projecten kunnen leren.

Op naar mooie samenwerkingen en op naar een mooie tijd!

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen