Eerste kennissessie gebiedsprojecten programma Move biedt inspiratie en inzichten

05-07-2023

4 juli vond de eerste kennissessie vanuit het programma Move plaats, waarbij de projectmanagers van de gebiedsprojecten bij elkaar kwamen. Onder leiding van Guus Holtring, programmanager programma MoVe, gaf de sessie een unieke kans te bieden om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Het bood de deelnemers nieuwe inzichten en inspiratie voor hun eigen projecten. De kennissessie begon met een introductie door Guus. Vervolgens kregen de deelnemers de gelegenheid elkaar beter te leren kennen door middel van symbolen of foto's. Dit zorgde voor een directe verbinding tussen de deelnemers en leidde tot interessante gesprekken. Het elkaar kennen geeft een goede basis voor verdere samenwerking.

Een hoogtepunt van de middag was de presentatie van projectmanager Arend van Dijk. Arend presenteerde de aanpak van het project CID Binckhorst en de belangrijke lessen die hij en zijn team hebben geleerd. Wies Vonck neemt het stokje over van Arend op het project CID Binkhorst en is verantwoordelijk om de volgende fase (planning- en studiefase) succesvol op te pakken. De projectmanagers waren enthousiast over de presentatie en deelden hun eigen ervaringen en uitdagingen. Er ontstond waardevolle kennisuitwisseling en er werden tips gedeeld. Dit smaakt naar méér.

Kennissessies​​​​
Het programma MoVe en de gebiedsprojecten hebben een grote realisatieopgave. Na het succesvol verkrijgen van budget(reserveringen) is het nu de opdracht om het ‘waar te maken’ en de gebiedsprojecten succesvol een stap verder te brengen. De nut en noodzaak om samen te werken is onderkend en heeft geleid tot het regelmatig organiseren van kennissessies. Veel projecten doorlopen dezelfde systematiek en hebben te maken met dezelfde stakeholders. Hoe gaan de projecten hiermee om in bijvoorbeeld aanpak, organisatie, samenwerking, inzet van competenties, dilemma’s? Ook komen veel kansen en risico’s overeen. Met deze kennissessies wil het programma Move bereiken dat de projectmanagers elkaar nog beter weten te vinden, kennis uit kunnen wisselen en gebruik kunnen maken van elkaars ervaringen en capaciteit.

 

 

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen