Introductie Christiaan Oud

28-06-2023

Hallo, ik ben Christiaan Oud. Ik ben sinds kort aan de slag gegaan bij het programma MoVe. Ik woon zelf in het Bezuidenhout in de gemeente Den Haag. Een wijk die, naar mijn mening, prima ontsloten en goed bereikbaar is. Je bent snel de stad uit, zowel met het openbaar vervoer als met de auto.

Op loop- en fietsafstand bevinden zich alle stedelijke voorzieningen van het centrum van de stad. En, niet onbelangrijk, je fietst ook zo naar het strand van Scheveningen. Via het programma MoVe lever ik graag een bijdrage om de werk, wonen en voorzieningen voor iedereen op een gezonde manier bereikbaar te maken.

Ik ben in dienst bij de Provincie Zuid-Holland. Naast de opdracht voor het programma MoVe hou ik me binnen de provincie Zuid-Holland bezig met monitoring en evaluatie. Via het programma MoVe hoop ik een bijdrage te leveren aan gezonde bereikbaarheid in Zuid-Holland, en ik hoop het programma op het onderdeel monitoring en evaluatie ook specifiek te versterken. Door te nemen maatregelen of uit te voeren projecten aan de voorkant goed te beoordelen op de gewenste effecten en daarna, tijdens en na de uitvoering, inzichtelijk te maken of met de projecten ook het beoogde einddoel wordt bereikt. Of dat we tussentijds moeten bijsturen om de einddoelen te bereiken. Verstedelijking is daarbij niet afhankelijk van bereikbaarheid alleen, maar ook van keuzes in de inrichting die binnen andere programma’s worden gemaakt.

Ik heb voorheen binnen de Provincie Zuid-Holland al geruime tijd in het mobiliteitsdomein gewerkt. Tijdens mijn eerste werkzaamheden voor het programma MoVe ben ik al een aantal bekende gezichten uit die periode opnieuw tegengekomen. Ik hoop de komende periode meer bekende gezichten tegen te komen, maar vooral ook kennis te maken met de mensen in het netwerk die ik nog niet ken, en ik kijk uit naar goede en fijne samenwerking.     

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen