Nieuwe tramlijn over de Binckhorst

12-06-2023

Gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en de MRDH stemden allen in met de komst van een nieuwe tramverbinding. Samen met het Rijk en de betrokken gemeenten investeren we 575 miljoen euro in de realisatie van de tramlijn.

 De nieuwe tramlijn gaat van station Den Haag Centraal via de Binckhorstlaan en Maanweg naar station Voorburg. En vanaf de Binckhorstlaan via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg naar Rijswijk en Delft. 

Lees meer

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen