Introductie Heleen Schaaf

12-06-2023

Leuk om op deze manier met jullie kennis te maken. Heleen Schaaf is mijn naam. Ik ben recent gestart als communicatieadviseur bij het programma MoVe. Met mijn enthousiasme en resultaatgerichtheid verwacht ik een mooie bijdrage te leveren aan het programma.

Als voormalig inwoonster van Berkel en Rodenrijs ben ik bekend met de regio en weet ik welke uitdagingen er zijn in het gebied met betrekking tot: mobiliteit, wonen, werken en natuur.

Naast mijn opdracht bij het programma werk ik op projecten bij het ministerie van Infrastructuur &Waterstaat en Rijkswaterstaat. Ik heb voornamelijk ervaring in Verkenningen en Planuitwerkingen en dan vooral op het gebied van omgevingscommunicatie. Stuk voor stuk mooie projecten, maar ook interessant om aan een breder bereikbaarheidsperspectief een bijdrage te mogen leveren. Daarbij komt mijn werkervaring bij het Programma Sluizen van pas en eerder was ik een daarvoor was ik betrokken bij de oprichting van Neerlands Diep. Mooie programma’s waarbij kennisuitwisseling centraal staat.

Ik kijk er naar uit om kennis met jullie te maken en samen te werken aan dit mooie programma.

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen