Terugblik Aanvraag Nationaal Groeifonds

14-11-2022

Het spoortracé Leiden-Dordrecht (Oude Lijn) is onderdeel van het voorstel dat Rijk en regio hebben gemaakt in samenwerkingsverband MoVe voor het Nationaal Groeifonds (NGF). Ook de regionale ov-verbindingen RandstadRail/metronet en Leiden-Zoetermeer maakten deel uit van dit zogenaamde NGF-pakket.

In het voorjaar 2021 was de eerste ronde voor de NGF-aanvraag.  De Adviescommissie heeft 1 miljard gereserveerd voor de groeifondspropositie Metropolitaan Openbaar Vervoer en Verstedelijking Zuidelijke Randstad (MOVV), met de voorwaarde dat Rijk en regio zelf de andere 1 miljard bij elkaar zouden brengen. Een team van Move heeft een nieuw voorstel geformuleerd dat voldeed aan de financiële en inhoudelijke eisen van de Commissie, inclusief een positieve maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA). Bij het nieuwe Coalitieakkoord van kabinet Rutte-IV zijn de NGF-gelden voor de proposities voor infrastructuur overgeheveld naar het Mobiliteitsfonds. Daarnaast is er in dat Coalitieakkoord geld beschikbaar gekomen voor de ontsluiting van nieuwe woningbouwlocaties. Uit die woningbouwgelden is €680 miljoen gereserveerd voor het NGF-pakket. Met de regionale bijdrage van €465 miljoen is daarmee het geld beschikbaar gekomen om, na vijf jaar voorbereidingen, de startbeslissingen te nemen. Voor de Oude Lijn gaat nu een MIRT-verkenning van start, voor RandstadRail/metronet een planuitwerking en voor Leiden-Zoetermeer een verkenning naar een Bus Rapid Transit verbinding.

Quote voorzitter programmaraad MoVe en gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland, Anne Koning: “Het is fantastisch dat we na de jarenlange aanlooptijd met dit project nu een volgende fase in gaan. Deze stap maakt het mogelijk om de komende jaren de benodigde woningen in dit gebied neer te zetten, zonder dat het voor opstoppingen zorgt in het openbaar vervoer. Daarmee houden we de Zuidelijke Randstad een prettig gebied om te wonen en beter bereikbaar.”

Quote bestuurder Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Armand van de Laar: “De komende decennia komen 400.000 extra inwoners naar de metropoolregio. Mensen op zoek naar een woning, werk en een prettige leefomgeving. Nu zijn er de noodzakelijke financiële middelen om de bereikbaarheid van onze regio te verbeteren.”

Nationaal Groeifonds

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen