Oude Lijn

14-11-2022

De komende jaren wordt de Oude Lijn grondig verbeterd. De reservering van 1,566 miljoen euro is donderdag 10 november toegezegd tijdens het BO MIRT Zuidwest-Nederland. Hiermee kan de MIRT-verkenning Oude Lijn van start.

Dat betekent dat er ook op het tweesporige traject Delft-Schiedam vier sporen aangelegd worden, zodat per uur meer intercity’s en meer sprinters gaan rijden. Ook komen er vier nieuwe stations nabij verstedelijkingslocaties bij: Rijswijk Buiten, Schiedam Kethel, Rotterdam Van Nelle en Dordrecht Leerpark. Verder wordt het evenementenstation bij het Feyenoordstadion verbouwd tot het reguliere station Stadionpark.

De woningbouw direct rondom de 11 OV-knooppunten van de Oude Lijn (exclusief CID Binkhorst en Oostflank Rotterdam) levert tot en met 2030 zo’n 54.000 nieuwe woningen op. De verbetering aan het spoor zorgt voor meer capaciteit en betrouwbaarheid voor regionale, nationale en internationale treindiensten. Daarmee zorgt het voor betere verbindingen met de andere regio’s in Nederland. Dit draagt bij aan de economische samenhang binnen de regio en met de belangrijke economische en kennisclusters in de regio’s Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Voor meer informatie lees het nieuwsbericht.

Quote projectleider Oude Lijn, Pieter Dronkert: “Prachtige mijlpaal dat nu de startbeslissing voor de MIRT-verkenning Oude Lijn is genomen. Daar hebben we met z'n allen hard aan gewerkt! We gaan nu met dezelfde energie verder met dit studietraject. De opgave om de grote verstedelijkingsontwikkelingen met goed ov bereikbaar te maken en te houden, is immers groot!“

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen