Nog twee MIRT Trajecten

14-11-2022

Binnen MoVe liepen de afgelopen twee jaar al twee MIRT-verkenningen naar de Oeververbindingen Rotterdam en de ontsluiting van CID-Binckhorst. In het BO MIRT is besloten om voor beide projecten een voorkeursalternatief vast te stellen en over te gaan naar een MIRT- planuitwerking.

MIRT-verkenning CID-Binckhorst
Voor CID-Binckhorst hebben Rijk en regio de voorkeur uitgesproken voor een tramverbinding die de Binckhorst ontsluit. Deze verbinding gaat lopen vanaf Den Haag Centraal, via de Binckhorstlaan naar de Maanweg richting station Voorburg en via de Geestbrugweg richting Rijswijk/Delft. Daarnaast worden de spoorviaducten in de sporendriehoek aangepast.

Op basis van het voorgenomen voorkeursalternatief wordt een bedrag van 575 miljoen euro gereserveerd. De investering maakt tot 2030 ruim 20.000 woningen in CID-Binckhorst mogelijk en daarna nog eens 15.000 woningen.

Quote procesmanager MIRT-verkenning Bereikbaarheid CID-Binckhorst, Arend van Dijk: “We zijn er trots op dat alle zeven partijen dit mooie resultaat hebben kunnen bereiken. Al moet gezegd worden dat onder andere de gemeenteraden dit besluit nog wel moeten bevestigen. We zijn nog bezig met het verwerken van alle zienswijzen die wij hebben binnengekregen. We zien dat dit project veel teweeg brengt bij veel mensen. We verwachten dat in de plan-uitwerkingsfase duidelijk wordt dat dit project veel kansen biedt om bestaande problemen in de omgeving aan te pakken en daarmee de huidige situatie kunnen verbeteren. Persoonlijk vind ik het mooi om een duurzame oplossing te vinden voor een mobiliteitsvraagstuk. Er is flink wat geld gereserveerd om de inpassing op een hoogwaardige manier te doen. Daarmee gaat dit project verder dan veel andere projecten.”

CID Binckhorst

MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam
In Rotterdam komt een nieuwe brug over de Nieuwe Maas, waarover een snelle en comfortabele tram gaat rijden tussen Kralingse Zoom en Zuidplein. De bus tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal gaat vaker rijden. Station Stadionpark bij De Kuip wordt een regulier treinstation, waar je dagelijks makkelijk overstapt van de nieuwe tramlijn naar de trein en andersom. Dat zorgt ervoor dat er in de Oostflank van Rotterdam tot 2030 de bouw van zo’n 19.000 woningen mogelijk worden gemaakt en daarna nog eens 16.000 woningen.
Op de Algeracorridor (N210) worden kruisingen anders ingericht, zodat al het verkeer beter kan doorrijden. En op de A16, tussen de knooppunten Terbregseplein en Ridderkerk/Vaanplein, wordt de weg op een aantal plekken aangepast zodat het verkeer beter kan doorrijden.

Quote projectleider MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam, Jos Kalfsbeek: “Wij zijn er trots op dat we met de projectorganisatie en de zeven opdrachtgevende partijen er samen in zijn geslaagd om alle onderzoeken en besluitvormingsproducten met de juiste kwaliteit tijdig af te ronden. Persoonlijk kijk ik ernaar uit om deze projectfase goed af te ronden en met alle mensen die daaraan hebben bijgedragen te vieren. Binnenkort hef ik graag het glas met elkaar op dit mooie resultaat. Op de langere termijn kijk ik ernaar uit om mijn kinderen te kunnen laten zien waar ik nou al deze tijd in gestoken heb. Zonder er teveel over te praten, kan ik concreet laten zien ‘wat er nou gemaakt is’.
Verder verwacht ik dat alle partijen op basis van het genomen besluit snel en op een goede manier verder kunnen met de uitwerking en realisatie. Zodat de eerste ingrepen en effecten zoals betere bereikbaarheid, realisatie van woningen, aantrekkelijke leefomgeving snel zichtbaar worden ‘op straat’
.”

MIRT Verkenning Oeververbindingen

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen