Busverbinding Leiden - Zoetermeer

14-11-2022

Er ligt een voorkeursalternatief voor een snellere busverbinding tussen Zoetermeer en Leiden. Er wordt rekening gehouden met: meer capaciteit, instapmogelijkheden, comfort, snelheid en frequenties voor de korte, middellange en lange termijn.

Het doel is om het centrum van Leiden, Lammenschans en Zoetermeer beter bereikbaar te maken.

Quote senior beleidsmedewerker mobiliteit, Sigurd Hauwert: “Wij zijn verheugd over het feit dat we nu met alle partijen gezamenlijk een start kunnen maken met de verkenning naar een nog betere busverbinding Leiden–Zoetermeer. De lijn is nu al succesvol, maar door dit succes en alle stedelijke ontwikkelingen in de toekomst is het belangrijk de kwaliteit optimaal te houden en verder uit te bouwen.’’

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen