Presentatie Adaptieve Ontwikkelstrategie

06-10-2022

Met de verstedelijkingsakkoord 2021 en de woningbouw die doorloopt tot aan 2040, staat de provincie Zuid-Holland voor een grote bereikbaarheidsopgave. De druk op het (hoofd)wegennet en fietsnetwerk neemt extra toe.

De Adaptieve Ontwikkel Strategie (AOS) geeft een richting van de ontwikkelingen in het (hoofd)wegennetwerk, fietsnetwerk en de logistiek.
Tijdens de Deep Dive van het Directie Overleg van MoVe op 21 september is het gezamenlijk vertrekpunt van de AOS gepresenteerd. Johan Leferink van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) namens het Rijk en Martin Guit (gemeente Rotterdam) namens de regio hebben dit toegelicht. De presentatie is enthousiast ontvangen en wordt komende periode uitgewerkt tot een gemeenschappelijke strategie.

Het gezamenlijk vertrekpunt voor de AOS is het beter inrichten van het (hoofd)wegennet, het fietsnetwerk en het logistieknetwerk. Voor het (hoofd)wegennet gaat het om het aanpassen aan de omliggende gebiedsopgave van de inrichting van de delen met vooral stedelijk verkeer en/of liggend in (hoog)stedelijk gebied. Daarvoor is het nodig om:

• Lokaal verkeer op de delen van (vooral) doorgaand verkeer van het hoofdwegennetwerk te verminderen
• Stedelijke en regionale fietsinfrastructuur beter op elkaar aan te laten sluiten en barrièrewerking van hoofdinfrastructuur te verminderen

Zodat:

• De verstedelijkingsopgave kan worden gerealiseerd;
• De bestaande capaciteit van het wegennet maximaal benut wordt voor de groei van noodzakelijk autoverkeer;
• En de betrouwbaarheid van de logistieke stromen op het wegennet gefaciliteerd wordt

Het is altijd een én – én aanpak: de combinatie van maatregelen én in ruimtelijke ontwikkeling én in mobiliteit voor alle vervoerswijzen en netwerken.

Deze  kaart toont aan dat veel verstedelijkingslocaties (geel) ook in het invloedgebied van het hoofdwegennet liggen.

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen