Vooruitblik BO MIRT najaar 2022

06-10-2022

Het afgelopen jaar is er samen met alle partners hard gewerkt aan het MoVe programma. In het BO MIRT van november 2022 is het zover. Alle beslissende informatie is gereed om de startbeslissing Oude Lijn en de voorkeursbeslissing CID Binckhorst mogelijk te maken.

In het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL) van juni 2022 is er 300 miljoen euro beschikbaar gesteld voor bereikbaarheidsmaatregelen in Zuid-Holland om de woningbouw te stimuleren. Lees hier meer.

Verder is MoVe in gesprek met Topcorridors over de uitvoering van de ontwikkelagenda verslogistiek.

Quote programmamanager MoVe, Peter Verbon over het BO MIRT: “Deze ontwikkelingen zijn spannend. De overheidsfinanciën staan onder druk, dus de afweging vindt plaats in een bredere maatschappelijke afweging. De Zuidelijke Randstad is niet de enige regio waarbij de bereikbaarheid verbeterd moet worden om de woningbouw mogelijk te maken. Met deze voorstellen kunnen we de versnelde realisatie van minimaal 170.000 woningen mogelijk maken. We gaan ervan uit dat we een ambitieus maar realistisch pakket kunnen samenstellen met alle betrokken partijen.”


 

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen