Oeververbinding in Rotterdam

05-10-2022

Er komt een nieuwe oeververbinding in Rotterdam, tussen Kralingen/De Esch en Feijenoord/IJsselmonde. Er wordt onderzoek gedaan of het een brug of een tunnel wordt. En er wordt bekeken waar de oeververbinding precies komt te liggen.

De nieuwe brug of tunnel is een extra mogelijkheid om van de ene naar de andere oever te komen in Rotterdam. Daardoor verbetert de bereikbaarheid en dat is belangrijk voor een sociaal en economisch sterke en leefbare regio.

De oeververbinding die er komt, is multimodaal. Dit betekent dat hij geschikt is voor meerdere soorten verkeer: openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. Er wordt onderzocht of ook auto’s gebruik gaan maken van de nieuwe oeververbinding. In de deelstudie onderzoeken we ook een tunnel voor alleen een metro.

De studie naar de oeververbinding hangt nauw samen met het onderzoek naar Openbaar vervoer, want de nieuwe openbaar vervoerverbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom loopt via de nieuwe oeververbinding.

Lees meer op de website Oeververbindingen.

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen