Webinar 3: Verslogistiek Mainport-Greenport

21-09-2022

Vrijdag14 oktober presenteert MoVe een webinar over verslogistiek. 'Kansen om de verslogistiek tussen de Rotterdamse Haven en de Greenport West-Holland te verduurzamen.' Met een aantal deskundigen geven we antwoord op de vraag: "Hoe bouwen we verder aan een duurzame verslogistiek?"

Sprekers
Jolanda Heistek – programmamanager Greenport West-Holland
Michiel Jak – adviseur Mainport-Greenport ontwikkelingen
Peter Verbon – programmamanager MoVe
Joop Verdoorn – havenbedrijf Rotterdam
Johan in ’t Veld – ambassadeur Dutch Fresh Port
Rogier Rook – logistics Manager Nature’s Pride

Thema’s: Verslogistiek – duurzaamheid – infrastructuur – (reefer) hubs – innovatie – modal shift

Opgave
Zuid-Holland is de Nederlandse hotspot als het gaat om het produceren, verwerken en vervoeren van verse producten: groente, fruit, bloemen en allerlei gerelateerde producten. Die worden via de Rotterdamse haven geïmporteerd en geëxporteerd. Een groot deel produceren en bewerken we in Zuid-Holland. Deze producten moeten schoon, efficiënt en snel worden vervoerd.

Daardoor staat de infrastructuur voor de verslogistiek in Zuid-Holland onder druk.
Het Rotterdamse Havenbedrijf en Greenport West-Holland willen de verslogistiek met Rijk en regio verbeteren en toekomstbestendig maken. Dat gebeurt door samenwerking in het MoVe-programma. Binnen MoVe werken provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), gemeenten en verschillende ministeries samen aan het bereikbaar houden van onze regio.

MoVe stelt een ontwikkelagenda op voor verbetering en verduurzaming van de verslogistiek in Zuid-Holland. Een meerjarige programma-aanpak met onderdelen zoals vervoer over water, gebruik van reeferhubs en emissieloos vervoer. Hoe we dit het beste kunnen doen? We geven antwoord op de vraag: 'Hoe bouwen we verder aan een duurzame verslogistiek?' Daarover gaan we in gesprek.

Kijk mee op vrijdag 14 oktober van 11 tot 12:30u en meld je aan via deze link: Mainport Greenport Verslogistiek

Programma
11:00u
opening door host Marjolijne Blankevoort van MoVe

Deel 1
Peter Verbon geeft toelichting opgave verslogistiek vanuit MoVe. Michiel Jak met overkoepelend verhaal Mainport-Greenport en Jolanda Heistek licht situatie toe Greenport West-Holland.
Michiel spreekt over de noodzaak van een ontwikkelagenda en toepassing reefer hubs, Peter licht toe wat bestuurlijk de beste aanpak is en Jolanda vertelt hoe het in de praktijk werkt bij Greenport West-Holland.

Deel 2
Joop Verdoorn licht opgave verslogistiek vanuit Havenbedrijf Rotterdam toe, Johan in ’t Veld vertelt zijn ervaringen bij Dutch Fresh Port.  Nature’s Pride heeft al een reefer hub, Rogier Rook vertelt als logistics manager over de gebruikswaarde en de toekomstwaarde en zero emissie vervoer. Wat zijn de lessons learned? Hoe wordt de ontwikkelagenda vanuit de praktijk opgepikt?

Aansluitend vindt er een panelgesprek plaats over wat er nodig is om de ontwikkelagenda uit te voeren.

Het is een interactief webinar, dus we beantwoorden de vragen die binnenkomen via de chat tijdens de live-uitzending.

Vragen
- Waarom is vers zo belangrijk?
- Welke oplossingen worden er aangedragen in de ontwikkelagenda? (bargeverbindingen, varen met containers -reefers-, reefer-hubs)
- Hoe verloopt het vervoeren van spullen met binnenvaartschepen?
- Wat zijn de doelen en hoe is de samenwerking met betrokken partners?
- Hoe verloopt de vers-strategie van het Havenbedrijf Rotterdam en Greenport West-Holland?
- Is er animo vanuit bedrijven om mee te werken?
- Hoe gaat het nu met verslogistiek (verduurzaming) en waar gaat het naartoe (innovatie toekomst)?
- Wat is de rol van de Rotterdamse Haven?
- Zijn er concrete project-voorbeelden die bijdragen aan de halen van de doelen?

Heb jij nog een andere vraag, stuur het alvast aan ons door:
MoVe-rdh@minienw.nl

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen