CID-Binckhorst: Tram over Maanweg en Geestbrugweg heeft de voorkeur

27-06-2022

Alle documenten rond het onderzoek naar openbaar vervoer in en rond het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst in Den Haag worden op 27 juni openbaar.

Vanaf 8 augustus tot en met 19 september liggen zij ter inzage voor eventuele zienswijzen. Dat hebben de colleges van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk dinsdag 21 juni 2022 besloten. Uit de zogeheten MIRT-verkenning is als voorlopige voorkeursvariant gekomen dat er een tram komt, van Den Haag Centraal via de Lekstraat, Binckhorstlaan en Maanweg naar Station Voorburg, en via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg richting Rijswijk en Delft. Dit wordt de ‘1T-variant’ genoemd (zie kaartje).

openbaar vervoer voorkeurstraject CID-De Binckhorst

Een tram is hier het beste vervoermiddel. Een Lightrail is duurder en bussen kunnen minder mensen vervoeren. Naast de HOV-verbinding bestaat de voorkeursvariant uit een uitgebreid pakket mobiliteitsmaatregelen voor fiets en voetganger, en extra voorzieningen voor deelauto’s, deelscooters en deelfietsen.

Informatiemarkten

Alle documenten van de verkenning zijn in te zien op binckhorstbereikbaar.nl. Tijdens kantooruren kunt u ook terecht in de gemeentehuizen van de drie gemeenten. Het gaat om veel en soms ingewikkelde documenten. Daarom organiseren de samenwerkende partijen drie informatiemarkten, waar u al uw vragen kunt stellen. Dat kan u helpen bij het eventueel indienen van een zienswijze. Deze informatiemarkten vinden plaats bij de Compagnie, Geestbrugkade 32 in Rijswijk op:

 • Dinsdag 5 juli                            19.00 - 21.00 uur
 • Donderdag 25 augustus       19.00 - 21.00 uur
 • Woensdag 31 augustus        19.00 - 21.00 uur

Zienswijze

Van 8 augustus tot en met 19 september kunt u een zienswijze indienen op de plannen. Dit kan op verschillende manieren:

 • per e-mail: zienswijze@binckhorstbereikbaar.nl (voorkeur)
 • per brief naar 1 van onderstaande adressen:         
  • Leidschendam-Voorburg: Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam
  • Rijswijk: Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk t.a.v. Team Bereikbare Stad
  • Den Haag: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag t.a.v. Afdeling Mobiliteit
 • mondeling: Op het stadhuis aan het Spui tijdens werkuren

Voor het indienen van een zienswijze kunt u gebruik maken van het format dat u kunt downloaden op binckhorstbereikbaar.nl/projecten/zienswijzeOp die pagina kunt u ook vinden aan welke vereisten een zienswijze moet voldoen.

De binnengekomen zienswijzen verwerken we in een Nota van Antwoord. Deze moet door de 3 gemeenteraden worden vastgesteld. In de Nota van Antwoord geven wij aan hoe we de zienswijzen verwerken in het definitieve Masterplan Bereikbaarheid. In 2023 nemen de gemeenteraden van de drie gemeenten samen met de andere partijen een besluit over de definitieve voorkeursvariant en het Masterplan Bereikbaarheid. Daarna werken we de Voorkeursvariant verder uit, en maken de betrokken partijen afspraken over de financiering en de volgende fase: de Planuitwerkingsfase.

Groei

Onze regio groeit hard. In het gebied rond de stations Den Haag CS, HS en Laan van NOI, en de Binckhorst, komen vele duizenden nieuwe woningen en banen. Al deze mensen moeten makkelijk, snel en veilig naar hun huis en werk kunnen reizen. Om Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk in de toekomst (verkeers)veilig, leefbaar en bereikbaar te houden, is investeren in Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en veilige fiets- en looproutes noodzakelijk. Nu al loopt het verkeer geregeld vast. Verdere groei van het autoverkeer is daarom geen optie. Voor een goede en veilige inpassing van de tram moeten bepaalde straten opnieuw worden ingericht. Ook is het de bedoeling om in samenspraak met omwonenden deze straten veiliger te maken voor fietsers en voetgangers.

Gezamenlijk onderzoek

De publicatie van de documenten en de zienswijze procedure volgt op onderzoek dat de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland en het Rijk uitvoerden. Onderzocht is hoe er een HOV-verbinding kan komen tussen Den Haag Centraal en station Voorburg en naar Rijswijk/Delft, en hoe daarbij meer ruimte kan komen voor veilig fietsen en lopen. Dit is in afstemming met de gemeente Rijswijk gebeurd.

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen