Korte Termijn Aanpak (KTA)

29-03-2022

Sinds medio 2019 valt de KTA onder MoVe. Projecten zijn van start gegaan vanaf 2020 en de een tweede tranche met aanvullende maatregelen begonnen in 2021.

Naast de projecten op de (middel)lange termijn, is het zinvol om ook te werken aan KTA-maatregelen die al sneller kunnen worden uitgevoerd. Zo kunnen we op korte termijn al bijdragen aan de ambities, opgaven en doelstellingen van MoVe. Daarom kunnen MoVe-projecten kortetermijnmaatregelen aandragen, om bijvoorbeeld de infrastructuur te verbeteren of beter te benutten of om te innoveren. Deze voorstellen krijgen dan subsidie van de MoVe-partners.Eind 2021 heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Uit de evaluatie blijkt dat het verstandig is om de samenwerking tussen de partijen te versterken. Dat versnelt projecten en vergroot de synergie-effecten (werk met werk maken). Ook zijn er voorstellen voor verbetering: met quick wins en aanbevelingen. Onder andere het verduidelijken van de besluitvorming, het vroegtijdig bespreken van de financiering en meer gezamenlijkheid in de relatie met het grotere MoVe-geheel.

MoVe is gestart met een pakket voor het BO MIRT najaar 2022 en er wordt gewerkt aan een KTA ‘nieuwe stijl’ die meebeweegt met MoVe, zoals verbindingen van de knooppunten MOVV (Metropolitaan Openbaar Vervoer en Verstedelijking) en maatregelen rond Mainport – Greenport.

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen