Update verslogistiek

25-04-2022

MoVe werkt aan een meerjarige ontwikkelagenda voor verslogistiek. Het focusgebied is Greenport West-Holland met daarin de regio’s Westland, Oostland, Voorne-Putten en Dutch Fresh Port (DFP).

 

De agenda wordt opgesteld aan de hand van een roadmap voor efficiënter transport, modal shift (van de weg over water en spoor), minder emissies en hogere betrouwbaarheid van vervoer. De ontwikkelagenda wordt in het najaar 2022 tijdens het Bestuur Overleg Meerjarenplan Infrastructuur Ruimte en Transport (BO MIRT) voorgelegd ter besluitvorming voor een verdere uitwerking en uitvoering in de periode 2023-2026.

Reeferhubs zijn één van de bouwstenen voor de ontwikkeling van verslogistiek. Op een reeferhub kunnen gekoelde containers (reefers) aan de laadpaal beveiligd worden ‘geparkeerd’. Zo kunnen reefers ’s nachts in de Rotterdamse haven worden opgehaald en alvast klaar worden gezet dicht bij de versimporteurs. Op dit moment wordt op de DFP, vlakbij knooppunt Ridderkerk, een reeferhub ontwikkeld, ondersteund met een bijdrage van de MoVe-partners. Deze wordt in 2023 opgeleverd. MoVe onderzoekt samen met Buck Consultants of meer reeferhubs in Greenport West-Holland gewenst zijn en zo ja, waar.

Het varen met binnenvaartschepen met reefers voor de import van versproducten wordt ook onderzocht op haalbaarheid. Het traject van Maasvlakte2 naar de Waalhaven en Ridderkerk lijken interessante routes. Deze opties worden op dit moment uitgewerkt en binnenkort getest met verschillende ondernemers.
 

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen