Update bouwlogistiek

25-04-2022

Verstedelijking en renovatie zorgt voor veel bouwlogistiek. Daarmee ligt het gevaar van verkeershinder en extra emissies op de loer. In 2020 heeft TNO aan MoVe laten zien dat het nuttig is om een aantal grote bouwhubs in de regio te organiseren, zodat er minder ritten nodig zijn.


Een bouwhub wordt alleen benut als de autoriteiten eisen dat de aannemers hun transport van en naar de bouwplaats efficiƫnter te organiseren. Daarom werkt MoVe aan een roadmap, waarin het ruimtelijke vraagstuk van bouwhubs wordt onderzocht en wordt er gekeken hoe we efficienter bouwverkeer vanuit wet- en regelgeving kunnen stimuleren.

MoVe werkt samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de grote gemeenten aan regelgeving en kaders om bouwlogistiek beter te organiseren. Hoe eerder in het bouwproces afspraken worden gemaakt met aannemers en projectontwikkelaars, des te efficiƫnter kan de bouwlogistiek worden ingericht.

 

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen