Intentieverklaring MIRT-Verkenning CID-Binckhorst ondertekend

25-02-2022

De intentieverklaring MIRT-verkenning CID-Binckhorst is donderdag 24 februari 2022 ondertekend. Met de intentieverklaring spreken de partijen uit dat zij zich met elkaar inspannen om een goede openbaarvervoerverbinding van station Den Haag Centraal naar station Voorburg en Rijswijk-Delft te maken.

Samen met een aanvullend pakket aan mobiliteitsmaatregelen is de HOV-verbinding nodig vanwege de woningbouwopgave de komende jaren in CID-Binckhorst.  

In de verklaring hebben de betrokken partijen allemaal hun eigen wensen en belangen benoemd en erkennen zij dat zij op onderdelen soms andere belangen hebben, zowel in de huidige fase als in de toekomstige fasen.

De volgende stap is het opstellen van een bestuursovereenkomst, waarin afspraken over het te kiezen voorkeursalternatief (Masterplan Bereikbaarheid inclusief HOV-verbinding) en het vervolg worden vastgelegd.

De intentieverklaring is ondertekend door de bestuurders van de gemeente Leidschendam-Voorburg, gemeente Den Haag, gemeente Rijswijk, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). 

De intentieverklaring is te vinden op www.binckhorstbereikbaar.nl onder het kopje 'Nieuws’.

Door op deze link te klikken wordt u direct doorverwezen naar de intentieverklaring. 

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen