Spannende tijden voor initiatiefnemers groeifondspropositie zuidelijke Randstad

21-12-2021

Rotterdam, Den Haag, metropoolregio en provincie slaan handen ineen voor een beter OV, 70.000 extra banen en 170.000 woningen tot 2040.

De samenwerkende partijen van het programma Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe) hebben de handen ineen geslagen en een uitgewerkt voorstel ingediend bij het Nationaal Groeifonds (NGF): “Schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking Zuidelijke Randstad”. Het voorstel zet in op investeringen die de bestaande spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht, stations en het regionaal OV verbeteren. Betere bereikbaarheid is een randvoorwaarde om de stedenbouw en een duurzaam verdienvermogen in Zuid-Holland te ontwikkelen. Bedrijven en overheden zorgen samen voor betere mogelijkheden om het OV vaker te nemen en met de fiets te gaan, wat bijdraagt aan minder CO2 uitstoot en een betere gezondheid.


De initiatiefnemers zijn: ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Den Haag Rotterdam en gemeenten Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Leiden.

De schaalsprong maakt tussen nu en 2040 de bouw van 170.000 woningen en de creatie van 70.000 extra banen in de zuidelijke Randstad mogelijk. De transitie naar duurzame mobiliteit is juist nu van groot belang en staat onder druk. Zonder een doorontwikkeling van het OV schiet de capaciteit van het huidige vervoersysteem voor de te verwachten groei tekort. Wanneer er geen maatregelen worden genomen, nemen files op autowegen en knelpunten in het OV toe. Hierdoor dreigt stagnatie van de stedelijke en economische ontwikkeling.

Verbetering van mobiliteit tussen de grote steden
Spoorverdubbeling tussen Delft en Schiedam maakt meer treinen per uur en nieuwe stations mogelijk. Daarnaast wordt er voorgesteld om de regionale OV-as te verbeteren door frequentieverhoging op de RandstadRail en metro tussen Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer en een geoptimaliseerd bus-systeem Leiden-Zoetermeer. Hierdoor verbetert de snelheid, de betrouwbaarheid en de frequentie van het OV en zijn de drie nationale universiteiten beter met elkaar verbonden.

Mijlpaal in de samenwerking
Peter Verbon, programmamanager MoVe: “Alle betrokken partijen zijn zeer enthousiast dat dit gezamenlijke voorstel is ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Het is een belangrijke eerste stap om onze regio nu en in de toekomst goed bereikbaar te houden voor inwoners, bezoekers, bedrijven en kennisinstellingen. Nu we de goedkeuring van de commissie Nationaal Groeifonds afwachten, breken er voor ons allemaal spannende tijden aan.” Goedkeuring zou een vliegwiel betekenen voor nog meer investeringen in OV, stedelijke ontwikkeling en innovatiehubs.

Regeerakkoord
De voorgestelde investeringen bedragen zo’n 2 miljard euro. De helft van dit bedrag zou uit het NGF moeten komen en de andere helft van de initiatiefnemers. Of deze investering wordt toegekend voor het NGF weten we begin 2022. De drie infrastructuurprojecten (de Noordzuidlijn, de Oude Lijn en Brainport Eindhoven) uit de eerste ronde worden aan het Mobiliteitsfonds toegevoegd. In het regeerakkoord staat dat er incidenteel 850 miljoen euro aan het Mobiliteitsfonds wordt toegevoegd.

 

Contact
Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de plannen van MoVe?
Mail dan naar: move-rdh@minienw.nl

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen