Regionale agenda zero emissie stadslogistiek Zuid-Holland vastgesteld

23-09-2021

In 2025 hebben 30 – 40 gemeenten in Nederland een Zero Emissie zone voor stadslogistiek. Daarvan zullen er zo’n 8 in Zuid-Holland liggen. Gemeenten zijn hier volop mee aan het werk. De vraag is of wat er regionaal kan en moet gebeuren om deze transitie doeltreffend te laten verlopen.

Daarvoor is door de combinatie RoyalHaskoningDHV met Buck de regionale agenda Zero Emissie stadslogistiek opgesteld, met een begeleidingsgroep van MoVe, Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Belanghebbenden van overheden en bedrijven zijn hierin betrokken en hebben bijgedragen aan het resultaat.

De agenda bevat acht actielijnen met daarin aanbevelingen voor o.a. regionaal logistiek beleid, inkoop, logistiek voor bedrijfsafval, bouwlogistiek, laadinfra en smart logistics.

Onder coördinatie van MoVe worden deze actielijnen door de begeleidingsgroep verder uitgewerkt.

Download hier het definitieve Rapport

 

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen