MoVe en VWML in gesprek over binnenstedelijke bouwlogistiek

08-06-2021

Samen bouwen aan een sterkere economie, meer woongelegenheid creëren en de mens centraal zetten. Uit initiatief van MoVe en VolkerWessels Materieel & Logistiek (VWML) is een bijeenkomst georganiseerd om met elkaar in gesprek te gaan over deze thema’s. Centraal in het gesprek; het logistieke vernuft van de BouwHub. Bijeenkomstinitiator Han van der Steen: dat het anders moet staat vast, het is nu aan ons om dit bovenaan de agenda te plaatsen.

Een gezelschap van MoVe, VWML en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat bespraken de actuele stadsvraagstukken die leven in de huidige maatschappij. In de Utrechtse Stadvrijheid trapte directeur van VWML Ron Frazer de ochtend af met een presentatie over de concepten MorgenWonen en de Bouwhub. Aan bod komen onder andere de ervaringen en resultaten van vier jaar BouwHub in Utrecht. De cijfers van TNO liegen er niet om:  69% minder ritten de stad in, groei beladingsgraad van 40% naar 90%, 68% minder CO2- en NOx-uitstoot en stijging arbeidsproductiviteit tussen de 20 en 40%. De delegatie reageerde positief. Concreet zijn er plannen om de BouwHub uit te rollen in Rotterdam, Den Haag, Groningen en Eindhoven. “De ogenschijnlijke eenvoud van het principe is aantrekkelijk voor de grote steden. Het is zo logisch dat je stromen bundelt, alleen de manier waarop je de hele keten mee krijgt is vooral een denkhobbel en een kwestie van leiderschap en lange adem,” aldus Peter Verbon, programmamanager MoVe.

‘Sims’

Het initiatief van de BouwHub kun je zien als het op een slimme manier nadenken over het proces voorafgaand aan het leggen van de eerste steen. De rit van en naar het project duurzamer en efficiënter maken door een goede ketensamenwerking. Naast de BouwHub werd ingegaan op MorgenWonen. Het binnen een dag realiseren van een complete woning door het gebruik van 32 prefabonderdelen voelt voor de groep als een spelletje Sims in het echte leven. Beide initiatieven hebben in de afgelopen jaren aangetoond dat zij een meerwaarde zijn voor de traditionele manier van bouwen. Christiaan van Luik, consultant bij Buck Consultants International: ‘Het verhaal van VWML heeft goed duidelijk gemaakt wat de winst kan zijn van de inzet van BouwHubs maar ook de diverse hobbels die er zowel intern als met ketenpartners te nemen zijn. De winst is duidelijk maar de terughoudendheid van de markt om dit concept standaard in te zetten is echt nog een issue.’


De kracht van social return

Aan het woord komt ook Marco Hendriks van Level 5. Met de TalentHub, ingebouwd in de Amsterdamse BouwHub locatie, neemt Marco de delegatie mee in de wereld van de circulaire economie, het vervaardigen van materiaal uit restromen en de manier waarop de TalentHub kansen biedt aan gemotiveerde werkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verbon: ‘Het geeft medewerkers uit de bouw die niet meer op de bouwplaats kunnen werken een nieuw perspectief. Geen tientallen banen, maar absoluut een toegevoegde waarde.’ De mens centraal zetten en tegelijkertijd het werkproces verduurzamen. Dat is het uitgangspunt.

 

Kansen voor de regio

Van Luik: ‘Er zijn voor de komende jaren genoeg projecten te identificeren waar een BouwHub voor alle partijen voordeel zal opleveren. Reden genoeg dus om gezamenlijk stappen te zetten naar het ontwikkelen van BouwHubs voor de regio en in te zetten op een grootschalige inzet van BouwHubs. Verbon vult aan: MoVe en de verstedelijkingsalliantie hebben een goed beeld van de bouwprogrammering. Regionale BouwHubs worden daarom gezien als serieuze optie voor Rotterdam en Den Haag. Adriaan Nuijten, projectleider KTA sluit af: Juist omdat de verdichtingsbouw in hoogstedelijk gebied de interessantste markt is en je ook bereikbaarheidsregie kunt koppelen. Het is goed dat we dit soort momenten gebruiken om elkaar bewuster te laten worden dat het anders kan. Nu is het zaak dat we het met zijn allen ook anders gaan doen.’

 


 

 

 

 

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen