Groeifonds reserveert geld voor schaalsprong MOVV

09-04-2021

Toekenning van €1 miljard uit het Nationaal Groeifonds voor de infrastructuur en stations Oude Lijn is een erkenning van onze propositie schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking aan de regionale én nationale economie. Daarmee kunnen we belangrijke stappen zetten in de schaalsprong MOVV.

Een investering van 646 miljoen euro en een reservering van 3,5 miljard euro in tien projecten moet zorgen voor meer economische groei in Nederland. Hiermee neemt het kabinet het advies van de onafhankelijke beoordelingsadviescommissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem volledig over. Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor eenmalige publieke investeringen die bijdragen aan de toekomstige economische groei. De projecten leiden tot hogere productiviteit en creëren nieuwe economische bedrijvigheid, zo concludeert de commissie mede op basis van analyses van het Centraal Planbureau en andere experts. 

Schaalsprong MOVV krijgt geld toegekend

Een van de projecten die beloond zijn met geld uit het Groeifonds, is de schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking Zuidelijke Randstad. We investeren in het versterken van de openbaar vervoer infrastructuur in de regio's Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer, uitbreiding van het spoor Leiden-Dordrecht en nieuwe stations voor betere bereikbaarheid. Het Nationaal Groeifonds reserveert geld voor het projectonderdeel ‘Oude Lijn’ tussen Schiedam en Delft. Maximaal € 1000 mln (50% van de geschatte kosten). 

Lees het hele bericht

“Wij hebben als commissie de 15 toekomstgerichte voorstellen nauwkeurig tegen het licht gehouden. Je kunt de euro immers maar één keer uitgeven. Alle voorstellen waar nu geld voor wordt vrij gemaakt, investeren wij daadwerkelijk in vernieuwing. Waar nodig vragen wij nog om extra onderbouwing, maar wij zien veel kansen voor hogere structurele en duurzame groei van onze economie.” 
Jeroen Dijsselbloem, voorzitter beoordelingsadviescommissie

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen