Eindrapportage Preverkenning Schaalsprong MOVV beschikbaar

05-02-2021

In 2020 is binnen MoVe een Preverkenning uitgevoerd naar een schaalsprong in het Metropolitaan OV, in samenhang met de verstedelijking in de Zuidelijke Randstad.

In verschillende deelonderzoeken is gekeken naar een schaalsprong op de Oude Lijn, inclusief de knooppunten en op de regionale HOV-corridors: Randstadrail, metrosysteem, Koningscorridor, Leiden-Zoetermeer en Zoetermeer-Rotterdam. Parallel daaraan is een studie gedaan naar (alternatieve) bekostiging van de Schaalsprong MOVV, en een onderzoek uitgevoerd naar de brede maatschappelijke kosten en baten. De eindrapportage  bestaat uit een samenvatting van de integrale schaalsprong en van de verschillende deelstudies, en de relevante besluitteksten van het BO MIRT 2020. In 2021 worden binnen de Programmalijn MOVV van MoVe de besluiten van het BO MIRT verder uitgewerkt.  

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen