Samen investeren in verdienvermogen en werkgelegenheid

28-09-2020

Zuid-Holland kan en wil meer bijdragen aan de Nederlandse economie en samenleving. Met onze sterke sectoren, toonaangevende kennisinstellingen en alsmaar groeiende bevolking hebben we een groot aandeel in het Nederlandse verdienvermogen. De Economic Board Zuid-Holland presenteert haar Groeiagenda.

Dat aandeel willen we de komende tien jaar niet alleen vergroten, maar ook duurzamer maken.

Hoe verdienen we als Nederland de komende jaren ons brood? En hoe komen we er na de coronacrisis financieel weer bovenop én worden we sterker, groener en gezonder?

Voor Nederland liggen veel van de antwoorden in Zuid-Holland – de regio is verantwoordelijk voor bijna een kwart van onze nationale economie. De grootste haven van Europa ligt hier. Er zijn wereldleiders op het gebied van Quantum, Artificial Intelligence en cybersecurity, én geavanceerde geneeskunde. Hier wordt op de Tweede Maasvlakte maar liefst 50 procent van de nationale groene waterstofambitie gerealiseerd.

Deze regio levert een forse bijdrage aan de economie van Nederland. Maar we weten dat er meer in zit. Met aanvullende investeringen in Zuid-Holland kunnen we de komende tien jaar de economische groei met 10 procent extra laten stijgen. We gaan daarvoor fors investeren:

  • in het leven lang ontwikkelen van mensen
  • in het openbaar vervoer die het dicht verstedelijkte gebied verbindt
  • in nieuwe infrastructuur voor duurzame energiebronnen
  • in slimme technologieën én toepassingen voor bedrijven die hier in de regio produceren

De Groeiagenda Zuid-Holland is een gezamenlijk initiatief van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Zuid-Holland gericht op nieuwe banen en duurzame bedrijvigheid voor de regio en Nederland. Meer

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen