Dashboard Verstedelijking

15-09-2020

Hoe levert de woningbouwopgave maatschappelijke meerwaarde? Waarom heeft het Rijk hier belang bij? Het Dashboard Verstedelijking is een instrument ontwikkeld door het College van Rijksadviseurs (CRa) om de (in)directe effecten van woningbouw te kwantificeren.

Het geeft inzicht in hoe de woningbouwopgave maatschappelijke meerwaarde levert en waarom het Rijk hier belang bij heeft. Dit doen we op schaal van de regio en een generatie vooruit. Daarnaast is het Dashboard een instrument dat regio's kan helpen integrale afwegingen te maken in hun verstedelijkingsstrategie. 

Het instrument bestaat uit een set van ca. 15 indicatoren die ingaan op thema’s als o.a. mobiliteit, agglomeratiekracht, energietransitie en duurzaam ruimtegebruik. 

Input voor het Dashboard zijn verstedelijkingsmodellen: GIS-bestanden waarin op verschillende wijzen de regionale woningopgave zijn gealloceerd, bijv. zeer geconcentreerd of regionaal gespreid. In die modellen kunnen de verschillende beleidsverhalen omtrent verstedelijking die in een regio spelen met elkaar worden vergeleken. Het dashboard rekent vervolgens die modellen door op (in)directe effecten. 

Tenslotte zijn de rekenresultaten voer voor de bestuurlijke discussie tussen rijk en regio over de gewenste verstedelijkingsstrategie in die regio. Uiteindelijk levert het Dashboard input en argumenten voor een brede, meer integrale benadering om te komen tot een verstedelijkingsstrategie.

 “het Dashboard geeft geen oordeel wat het beste verstedelijkingsmodel is; dat oordeel wordt gevormd in het gesprek tussen rijk en regio.”

Na publicatie 2018 van dit dashboard door CRA heeft BZK heeft het instrument omarmt en het initiatief genomen tot doorontwikkeling. BZK zet het Dashboard Verstedelijking in bij meerdere beleidstrajecten, waaronder de uitwerking van verstedelijkingsstrategie voor de provincie Zuid-Holland.

Meer

 

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen