Gelden voor de Woonimpuls

17-09-2020

Op 10 september jl heeft de minister van BZK de eerste woningbouwprojecten bekend gemaakt die een financiële bijdrage krijgen vanuit de woningbouwimpuls. Dat betekent circa 200.000 nieuwe woningen langs deze spoorlijn, waaronder de ontwikkeling van grote woningbouwlocaties zoals CID-Binckhorst.

Daarnaast worden er langs de spoorlijn rond de 70.000 arbeidsplaatsen gecreëerd. In 2019 heeft het Kabinet 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor de woningbouwimpuls om de bouw van betaalbare woningen aan te jagen.

Minister Ollongren: “Het resultaat van de 1e tranche overtreft al mijn verwachtingen. Het is goed om te zien dat zoveel gemeenten is gelukt om in korte tijd een kwalitatief goede aanvraag in te dienen die de toets kon doorstaan”

Deze bijdrage van het rijk te samen met bijdrage van gemeenten en provincie levert voor de Zuidelijke Randstad bijna 25.000 woningen op waarvan minimaal de helft betaalbaar. Een succesvol resultaat waaraan de gezamenlijke verstedelijkingsstrategie voor de Zuidelijke Randstad (Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad) in samenhang met bereikbaarheid (programma MoVe) zeker aan zal hebben bijgedragen.

Locaties is de Zuidelijke Randstad zijn: Delft – Schieoevers, Den Haag – Dreven/Gaarden/Zichten,Den Haag – De Haagse asfaltcentrale, Den Haag –HS Kwartier, Leiden – Lammenschansstrip, Leiden – Werninkterrein, Rijswijk – In de Bogaard, Rotterdam – Feyenoord City, Rotterdam – Noordrand Zuiderpark, Schiedam - Schieveste, Westland – ONW Waelpolder.
Lees hier meer over alle woondeals 2020.

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen