Zonder rails geen nieuwe woningen

05-02-2020

Het verstedelijkingsakkoord is een prachtig voorbeeld van gezamenlijk investeren in een toekomst voor de regio, waarbij goed OV en bouwen van woningen hand en hand gaan en er wordt ingezet op duurzame oplossingen. Dit sluit goed aan bij de ambities van de Haagse mobiliteitstransitie.

Samenwerking tussen Rijk, regio en gemeenten is het vertrekpunt, om samen een duurzame, sociaal-maatschappelijk en economisch sterke metropoolregio te kunnen realiseren. Dit keer aan het woord  wethouder Robert van Asten (Mobiliteit), want dit kan Den Haag niet alleen. Het verstedelijkingsakkoord is een prachtig voorbeeld van gezamenlijk investeren in een toekomst voor onze regio, waarin inzetten op goed ov en het bouwen van woningen hand in hand gaan. Tegelijkertijd wordt er geïnvesteerd in duurzame oplossingen voor de toename van verkeer in dit gebied, naast goed OV, fietsen, lopen en nieuwe vormen van mobiliteit. Robert van Asten: “Als je ergens woont, moet je er natuurlijk ook kunnen komen. De grenzen van het huidige mobiliteitssysteem zijn in Den Haag bereikt. Daarom moeten we samen zorgen voor alternatieven zoals hoogwaardig ov. Dit is essentieel om als stad én regio te kunnen blijven groeien.’’

Voor Den Haag is het al langer duidelijk: zonder rails geen nieuwe woningen! Ze zijn in Den Haag dan ook heel blij dat dit de eerste regio is waar in het verstedelijkingsakkoord afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van woningbouw in nauwe samenhang met mobiliteitsopgaven. Van Asten: “Den Haag is wat dat betreft uniek in Nederland. Niet alleen ligt de stad aan een prachtig strand met de Noordzee, waar ik graag het hele jaar kom, maar dat betekent ook dat wij keuzes maken die voortkomen uit die ligging. Zo kent Den Haag geen ringweg. De stad groeit met het aantal inwoners en forenzen, als we niets doen slibt de stad dicht. Er kunnen niet meer auto’s in of uit, laat staan waar kunnen we deze parkeren. Andere vormen van vervoer is dan ook hard nodig.”

Het belang van Den Haag stopt niet bij de gemeentegrenzen. Haar regio is een stedelijke agglomeratie, waarin inwoners en werknemers niet gebonden zijn aan grenzen.

De Koningscorridor, van Zoetermeer naar Scheveningen, vormt hierin een essentiële schakel omdat deze de CID-Binckhorst met 30.000 (toekomstige) woningen en 50.000 arbeidsplaatsen, verbindt met de regio. Zonder deze verbinding kan Den Haag het overgrote deel van de geplande woningen in deze gebieden niet bouwen. Het woningtekort wordt dan in stand gehouden en de regio Den Haag loopt nog verder vast. Meer auto’s zorgen simpelweg voor meer drukte, slechtere luchtkwaliteit en een niet leefbare stad en regio.

Belangrijk onderdeel van het akkoord is voor Den Haag ook de afspraak om te starten met een onderzoek naar de ontwikkeling van de bestaande spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht.

Op deze lijn moet ruimte komen voor hoogfrequent vervoer met meer stations, zodat inwoners gemakkelijk en snel naar bijvoorbeeld hun werk kunnen reizen. Steeds meer mensen gaan in de regio wonen en jaarlijks groeit het OV-gebruik met circa 3%. In 2040 telt Den Haag zeker 629.000 inwoners en in de Metropoolregio 400.000 extra inwoners. Dit onderschrijft het belang van het verstedelijkingsakkoord. Onze gezamenlijke inzet om de regio bereikbaar te houden en economisch te versterken. Waarbij we overeengekomen zijn dat goed ov een randvoorwaarde is voor woningbouw. Alleen zo kan de regio en Den Haag bereikbaar en leefbaar blijven. 

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen