Voor betere bereikbaarheid moeten we samenwerken

05-02-2020

De eerste 100 dagen voor Anne Koning als gedeputeerde Wonen, Ruimte, Recreatie en Sport zitten er ruimschoots op. Als gedeputeerde van Zuid-Holland is Anne sinds kort ook voorzitter van de Programmaraad van Move. Een nadere kennismaking met een gedreven gedeputeerde.

De eerste 100 dagen voor Anne Koning als gedeputeerde Wonen, Ruimte, Recreatie en Sport zitten er ruimschoots op. Als gedeputeerde van Zuid-Holland is Anne sinds kort ook voorzitter van de Programmaraad van Move. In het BO MIRT van 2019 zijn belangrijke stappen gezet voor wat betreft de Adaptieve Ontwikkelstrategie (AOS) en het Verstedelijkingsakkoord (VA). Dit jaar staat de uitwerking hiervan centraal en in het BO-MIRT 2020 zullen de betrokken bestuurders keuzes maken, die de koers gaan bepalen. Wat betekent dit voor haar rol als voorzitter van de Programmaraad en hoe verhoudt zich dit met haar ambities?

"In Zuid-Holland is het het heel moeilijk om een betaalbare koop- of huurwoning te vinden. De ruimte is schaars in onze provincie. Daarnaast moeten mensen eenvoudig naar school of werk kunnen reizen. Daarom zijn we ervan overtuigd dat we zoveel als mogelijk binnenstedelijk woningen moeten bouwen, waar mensen goed naar hun werk of school kunnen gaan.,’ begint Anne Koning. ‘Als je woningen dicht bij HOV realiseert, dan vang je twee vliegen in één klap. Investeringen gaan hand in hand met meer mensen die gebruik van het OV maken. Ook kwalitatief inzetten op de infrastructuur die al voorhanden is, zodat de steden goed bereikbaar blijven. Juist de combinatie van zowel auto als OV is van belang."

Anne: "Voor een betere bereikbaarheid moeten we samenwerken. Daarom zitten we samen met het Rijk en de regio in Move. Ik hoop met in mijn rol als voorzitter samen met de partners op het juiste moment de juiste beslissing te nemen. Dus niet alleen praten om het praten, maar ook concrete afspraken maken. Naast een inhoudelijk component waar we als provincie bijdragen, vind ik het belangrijk als voorzitter van de Programmaraad om iedereen een goede rol en positie te geven. Ook dat is samenwerken. Hoe ben je met elkaar in overleg? Er is natuurlijk heel veel voorwerk gedaan door alle betrokken ambtenaren en medewerkers, maar uiteindelijk landt het op een bestuurlijke tafel en moeten wij een brug bouwen om de ambities van de AOS en VA vorm te geven. We hebben nu een belangrijke stap gezet om dingen uit te werken en we willen allemaal tempo maken.  Nu moeten we ervoor zorgen dat ook de financiering rondkomt. Ik denk dat dit een heel belangrijk aspect is in 2020."

Er is grote behoefte aan meer woningen en werkplekken. Als je dit dicht bij het HOV realiseert, dan vang je twee vliegen in één klap.

Anne merkt verder nog op dat de AOS/VA over een groter gebied gaat dan alleen Metropoolregio Rotterdam – Den Haag. "Het betreft ook steden zoals Leiden en Dordrecht, de hele provincie. Alle partijen weten dit en we moeten het een plek geven; het mag van mij ook op een andere tafel komen. Onze ambitie is dat als een aanpak werkt, dit niet beperkt blijft bij de acht gemeentes van het Akkoord. Ik ga ervan uit dat dit ook de ambitie van het rijk is, want de ruimte kun je maar één keer bebouwen. Je moet het dus meteen goed doen. En als je samen constateert dat met een bepaalde aanpak betere resultaten krijgt, waarom zou je die dan niet kopiëren en elders toepassen?’ eindigt ze haar betoog. ‘Ik denk dat het niet alleen goed is voor de betrokken partijen, maar ook voor economie, duurzaamheid, woningbouw en OV."

Op de vraag wanneer Anne tevreden is, antwoordt ze: "Als mensen een betaalbare koop- of huurwoning dichtbij HOV kunnen vinden in Zuid-Holland. De investeringen in HOV gaan hand in hand met meer mensen die er gebruik van gaan maken. Het kan mij niet snel genoeg gaan. Ik hoop dat we de woningbouw kunnen versnellen. We bouwen zelf geen woningen, investeerders en corporaties moeten aan de bak. Maar wij als overheden moeten iets maken waar bouwers en investeerders mee uit de voeten kunnen. Met Move werken we samen om dat te bereiken, mijn compliment daarvoor." Het coalitieakkoord Elke dag beter is haar naar eigen zeggen op het lijf geschreven.

Wie is Anne Koning? Sinds 4 september is Anne Koning lid van het college van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie. In haar portefeuille heeft ze Wonen, Ruimtelijke Ordening,Recreatie en sport. Hierdoor is ze tevens voorzitter van de Programmaraad van MoVE. Anne was provinciaal lijsttrekker voor de PvdA bij de Statenverkiezingen in 2019. Lees meer https://zuidholland.pvda.nl/wieiswie/anne-koning/  “De komende jaren zet ik mij graag in om de woningbouw in Zuid-Holland te versnellen. Natuurlijk niet alleen, maar samen met onder andere gemeenten, woningcorporaties en bouwers. Maar naast voldoende woningen moet het ook prettig zijn om in Zuid-Holland te wonen. Daar dragen voldoende recreatiemogelijkheden en sporten in de openbare ruimte aan bij. Daar zet ik mij samen met partners graag voor in. Met elkaar maken we Zuid-Holland elke dag beter.”

 

 

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen