Stagiair gezocht!

15-01-2020

MoVe houdt de regio Rotterdam-Den Haag in beweging. Door nu bereikbaarheidsmaatregelen te nemen waar nodig en voorbereidingen te treffen voor de toekomst. We kijken namelijk niet alleen naar bereikbaarheid, maar ook meteen naar verstedelijking. Kom jij ons team tijdelijk versterken?

Wat is onze uitdaging?
In de metropoolregio Rotterdam-Den Haag blijven de economische prestaties achter ten opzichte van vergelijkbare regio’s in Nederland omdat het ontbreekt aan de vergevorderde samenhang die nodig is voor de agglomeratiekracht. Door het versterken van de samenhang tussen economische clusters is nog winst te boeken. Daartoe dienen de ontwikkelingen van woning- en arbeidsmarkten en verkeer- en vervoersystemen beter op elkaar te worden afgestemd. Het bestuurlijk gedragen doel is daarom het verbeteren van de bereikbaarheid op een manier die bijdraagt aan het vergroten van de metropolitane samenhang en de agglomeratiekracht van de regio Rotterdam Den Haag. Daarnaast vraagt de urgentie vraag naar woningen om versnelling van de woningbouw, en daarmee van de bereikbaarheid van nieuwe woongebieden.

Maak onderdeel uit van een nieuwe manier van samenwerken!
Binnen het programma MoVe wordt door een groot aantal partijen samengewerkt (het programma is van het rijk en regio). Daarnaast is er op veel onderdelen intensieve samenwerking met het bedrijfsleven en wordt er op projectniveau samengewerkt met de directe omgeving. Al deze partijen zijn nodig, want de opgaven in de MRDH zijn urgent, complex en ze overstijgen beleidsterreinen en verantwoordelijkheden van de verschillende overheidslagen. Bestuurlijk commitment is daarom cruciaal.

Lees meer over de hele vacature (ook voor reageren)

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen