Belangrijke stappen gezet tijdens het BO MIRT 2019

22-11-2019

Het afgelopen jaar zijn er betekenisvolle stappen gezet in ons programma MoVe en tijdens het BO MIRT van 20 november jongstleden zijn deze besproken en vastgesteld door de aanwezige bestuurders. Feestelijk hoogtepunt was het ondertekenen van een aantal mijlpalen.

Als eerste is de Adaptieve Ontwikkelstrategie Metropolitaan OV (AOS) en Verstedelijking vastgesteld. In deze ontwikkelstrategie worden woningbouw en bereikbaarheid in gezamenlijkheid en in een afgestemd tempo gerealiseerd. Het ondertekenen van het verstedelijkingsakkoord onderstreept dat proces. Om de ontwikkelstrategie verder vorm te geven, wordt gestart met een preverkenning Schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking Zuidelijke Randstad.

Concrete stappen zijn gezet met de ondertekening van de Startbeslissing voor de MIRT-verkenning voor de Oeververbinding in Rotterdam, waarvoor vanuit het Rijk in 2017 een bedrag van €200 miljoen is gereserveerd, en de ondertekening van de Bestuursovereenkomst CID Binckhorst, waarvoor in 2018 vanuit het Rijk een bijdrage van €50 miljoen beschikbaar is gesteld.

Lees hier de gehele besluitenlijst en de brief naar de Tweede Kamer.

Foto's feestelijke ondertekeningen

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen