No-regret in de Binckhorst

04-11-2019

Even voorstellen: Inge Molenaar, programmamanager No–regret pakket CID Binckhorst, sinds 1 april. Ze is verantwoordelijk voor het uitvoeren van maatregelen uit het no-regretpakket. In het no-regretpakket zijn spoorviaducten en fietsroutes voor de (middel)lange afstand opgenomen.

Er zijn zes opdrachtgevers van dit pakket, deze zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Leidschendam-Voorburg en de gemeente Den Haag.
'We zijn begonnen met Smart Mobility, vervolgt Molenaar, ‘niet het meest eenvoudige thema. Maar het voegt iets nieuws toe en iedereen gelooft erin. Infra is niet echt sexy, wel noodzakelijk en is de basis voor het succes van het gebied. In het No-regret pakket zijn spoorviaducten en fietsroutes voor de (middel)lange afstand opgenomen. De tijdsspan is tot 2022/2023, en dan zullen een hoop maatregelen al gerealiseerd zijn en een aantal ook nog niet. We gaan niet aan de slag in een weiland, maar binnen een bestaand stedelijk gebied. Het oude Binckhorst was een soort eiland, ingeklemd door snelweg, spoor en water; maar wel een eiland met in de directe omgeving vier treinstations en is eigenlijk dus een toplocatie.’

’ Vooral hoe we het programma met maatregelen gaan vormgeven, houd mij bezig. Het uitgangspunt is dat de maatregelen een regionale en niet enkel een lokale impact hebben.’

‘Bestaand gebied houdt dus in dat we behalve met de zes opdrachtgevers, ook rekening moeten houden met huidige en toekomstige bewoners en ondernemers. De locatie heeft heel veel potentie in zich, en er zijn grote veranderingen op handen, zoals de functievermenging. Waar voorheen de Binckhorst vooral een gebeid was waar bedrijven- en industrie was gehuisvestigd, wordt het nieuwe gebied een mix aan bedrijven, woningen, winkels en leisure. Bij deze vermenging van functies hoort natuurlijk passende infra en andere mobiliteitsvoorzieningen’, meldt de programmamanager.

Duurzame mobiliteit
Inge: ‘Als je de mobiliteit op traditionele wijze hier gaat inzetten, dan gaat het fout. Dus het is zoeken naar alternatieven en vol inzetten op wandel-, fietsroutes en ov, zodat er (letterlijk)ruimte ontstaat. Alle betrokken partijen onderstrepen dit en hebben hetzelfde doel: dat maakt het NO-Regret pakket zo bijzonder.’ Er wordt nog gewerkt aan de bestuursovereenkomst en die zal binnenkort ondertekend worden.

In de ontwikkeling van CID Binckhorst (ca. 25.000 nieuwe woningen) kiezen het Rijk en de regio voor een samenhangende aanpak op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, leefbaarheid, klimaatadaptatie en energietransitie. Met het No-regret pakket (totaal 137 mln euro) willen de betrokken partijen inzetten op duurzame mobiliteit, alternatieven voor de auto, zoals de fiets, deelvervoer en het openbaar vervoer. De maatregelen richten zich op de realisatie van een fietsinfrastructuur, versterking van de stationsgebieden en ruimte voor een ov-baan. Voorbeelden van concrete maatregelen zijn het aanleggen van een hoogwaardig openbaar vervoer baan op de Binckhorst, slimme verkeerslichten en het aanpassen van haltes en 100 fiets- en/of deelfiets-parkeerplekken bij ov-haltes op de route van bus 26 en 28. Meer over CID Binckhorst

Tot slot antwoordt Inge enthousiast op de vraag Wanneer ben je tevreden? met: ‘Ik fiets zelf iedere dag van Delft naar Den Haag en ik gun dat iedereen in de Binckhorst. Lekker kunnen wandelen en fietsen in de Binckhorst. Op de fiets naar je werk, je bent buiten en krijgt iedere dag lichaamsbeweging, zodat je niet in een sportschool hoeft rond te hangen!’

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen