Afspraken over schone vuilniswagens

02-10-2019

Vanaf 2030 geen nieuwe vervuilende vuilniswagens in de straat en in de jaren erna álle vuilniswagens volledig zonder uitstoot van uitlaatgassen. Emissieloze reinigingsvoertuigen stoten geen CO2, stikstof en fijnstof uit tijdens het rijden. Daarmee zijn ze goed voor het klimaat en de schone lucht.

Vanaf 2030 geen nieuwe vervuilende vuilniswagens in de straat en in de jaren erna álle vuilniswagens volledig zonder uitstoot van uitlaatgassen. Die afspraak hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gemeenten Leiden, Groningen, Den Haag en Breda en een aantal partijen uit de reinigingsbranche gemaakt. Gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Tilburg tekenden al eerder. Waarom? Emissieloze reinigingsvoertuigen stoten geen CO2, stikstof en fijnstof uit tijdens het rijden. Daarmee zijn ze goed voor het klimaat en de schone lucht in de steden. En ze zijn vaak ook nog eens een stuk stiller, wat de leefbaarheid ten goede komt.

Stientje van Veldhoven (bij ondertekening nog staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat) vindt het een mooie stap in de uitvoering van het eerder gesloten klimaatakkoord: “De woorden ‘schoon’ en ‘vuilniswagen’ klinken misschien niet meteen als een logische combinatie. Maar als je bedenkt dat er zo’n 6000 reinigingsvoertuigen door onze straten rijden moet het dat wel worden. Straks stoten ze in elk geval geen uitlaatgassen meer uit en dat is goed nieuws voor het klimaat en de schone lucht in onze dorpen en steden.”

Ook binnen MoVe wordt er gekeken naar het verduurzamen van afvalstromen in de regio. Neem contact op met Han van der Steen van de programmalijn Logistiek. 

Lees het hele persbericht

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen