MoVe zet logistiek in de schijnwerpers

13-05-2019

Logistiek wordt meer en meer een factor om rekening mee te houden bij de uitwerking van de ruimtelijke plannen. Door logistiek te prioriteren als één van de centrale pijlers van MoVe krijgt dit thema eindelijk de aandacht die het verdient, schrijven Maarten van Oosterom en Lucas Vroom van VINU.

' Logistiek wordt meer en meer een factor om rekening mee te houden bij de uitwerking van de ruimtelijke plannen.  Met de beslissing logistiek te prioriteren als één van de centrale pijlers van het gebiedsprogramma MoVe krijgt dit thema eindelijk de aandacht die het verdient bij de discussie over stedelijke verdichting en de mobiliteitstransitie.'

In opdracht van MoVe (het voormalige Gebiedsprogramma Rotterdam-Den Haag van het Ministerie van I&W en de Provincie Zuid-Holland) werkten wij met Harold Lek namens VINU eind 2018 aan de ontwikkelstrategie voor de pijler Logistiek. Een complexe uitdaging, voornamelijk doordat niemand goed wist wat er allemaal al gebeurde; overzicht ontbrak. In een korte periode hebben we daarom samen met betrokken overheden, belangenorganisaties en het bedrijfsleven een inventarisatie gemaakt van bestaand beleid, doelstellingen en lopende initiatieven op het gebied van logistiek. Hieruit kwam een indrukwekkende hoeveelheid aan lopende activiteiten naar voren. Zo zijn er verschillende landelijke en provinciale programma’s om de Main- en Greenports te stimuleren door te investeren in onder ander infrastructuur datadeling en ICT-oplossingen om goederenvervoer efficiënt te organiseren.  Op het gebied van Stadslogistiek kwamen we tijdens onze zoektocht een andere uitdaging tegen: de steeds grotere hoeveelheid bestelbusjes, die elke dag de stad in en uit moeten om alle pakketten en boodschappen per adres te bezorgen en weer op te halen, zorgen voor heel veel extra drukte en opstoppingen in steden. Met initiatieven als de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek werken steden en logistieke partijen samen aan oplossingen.

Een belangrijke conclusie die we samen met de betrokken stakeholders trokken is dat verbinding tussen de veelheid aan logistieke initiatieven en de discussie rond stedelijke verdichting en de mobiliteitstransitie mist.

Na deze inventarisatie zijn we in een aantal werksessies samen met de verschillende stakeholders gekomen tot een prioritering van de verschillende logistieke thema’s voor MoVe. De belangrijkste behoefte die partijen tijdens de werksessies naar elkaar uitspraken was om met elkaar te gaan werken aan een overkoepelende ruimtelijke strategie, die landelijke en algemeen geformuleerde doelstellingen moet verbinden aan lokale en regionale initiatieven en experimenten rond logistiek. Tot de kern komen van wat deze strategie moest inhouden was voor ons de grootste uitdaging in deze opdracht. We zijn dan ook erg blij dat de programmaraad van het MoVe de wens hiertoe onderschreef en heeft besloten tot het opstellen van deze strategie!

In alle discussies over mobiliteit en verstedelijking gaat de aandacht traditioneel vooral naar investeringen en beleidsmaatregelen op het gebied van personenvervoer. Door vanuit MoVe de focus ook op de logistieke opgave te leggen moeten betrokken partijen aan de bak om bij te dragen aan oplossingen om logistieke stromen, zowel in-en-uit de stad als tussen de Green- en Mainports, efficiënter en duurzamer te organiseren. Hiermee krijgt Logistiek eindelijk de aandacht die het verdient.

Maarten van Oosterom en Lucas Vroom

       

 

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen