Werken aan een beter bereikbaar Voorne-Putten

Voorne-Putten is een dynamische regio die steeds meer mensen aantrekt om te wonen, werken en recreëren. Deze groei brengt echter ook uitdagingen met zich mee op het gebied van bereikbaarheid. Daarom werken de gemeenten Nissewaard en Voorne aan Zee, samen met het Havenbedrijf Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan oplossingen om de bereikbaarheid van het eiland te verbeteren.

Dagelijks hebben automobilisten op Voorne-Putten te maken met files op de wegen die aansluiten op de A15, de belangrijkste route van en naar het eiland. Deze weg is essentieel voor zowel inwoners als werknemers en goederenvervoerders naar de haven van Rotterdam. De regio is afhankelijk van vier oeververbindingen: de Spijkenisserbrug, Hartelbrug, Harmsenbrug en het Stenen Baakplein. De verkeersdrukte wordt verder verergerd door brugopeningen tijdens de spits en storingen aan de bruggen, wat ook de aanrijdtijden van hulpdiensten onder druk zet.

Aanpak voor verbetering

Om de bereikbaarheid te verbeteren, hebben de betrokken partijen de knelpunten in kaart gebracht en een pakket van maatregelen vastgesteld. Deze maatregelen richten zich op het wegverkeer, openbaar vervoer en fietsvoorzieningen en omvatten onder andere:

  • Verbetering van de doorstroming rondom de Harmsenknoop bij de A15 en de N57 door de aansluiting op de A15 te verbeteren en de N57 gedeeltelijk te verbreden.
  • Realisatie van een ongelijkvloerse kruising op de N57 en een verbeterde aansluiting op de A15 rondom het Hartelkruis.
  • Uitbreiding van het kruispunt Hartelweg met de Groene Kruisweg en toevoeging van een extra rijbaan op de Groene Kruisweg tussen de Hartelweg en het Baljuwplein.
  • Verbeterde fietsroutes tussen Hellevoetsluis en Spijkenisse en de aanleg van extra vrijliggende busbanen in Spijkenisse.

Impuls voor Voorne-Putten

De bereikbaarheid van Voorne-Putten is cruciaal voor een prettig leefklimaat en economische vitaliteit. Met een investering door Rijk en regio van €115 miljoen, goedgekeurd door minister Mark Harbers op 10 november 2022, worden de verkeersproblemen op Voorne-Putten effectief aangepakt. De maatregelen zullen op korte en middellange termijn voor een substantiële verbetering zorgen. De regio is volop bezig met de planning en uitvoering van de maatregelen waarvoor zij aan zet is. De volgende stap is het realiseren van Rijksfinanciering voor de uitvoering van de maatregelen die op het bordje van het Rijk liggen.

Met deze gezamenlijke aanpak en de vastgestelde maatregelen, zetten we een belangrijke stap richting een beter bereikbaar en leefbaar Voorne-Putten. Samen werken we aan een toekomst waarin wonen, werken en recreëren op het eiland optimaal worden ondersteund door een betrouwbare en efficiënte infrastructuur.

 

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen