MIRT-Verkenning CID Binckhorst

Met integrale gebiedsgerichte projecten draagt MoVe bij aan oplossingsrichtingen. Deze projecten vallen binnen de drie programmalijnen, waar we de richting en de strategie bepalen voor de inzet van de programmapartners.

We werken onder andere aan twee grote gebiedsprojecten: de Oeververbindingen regio Rotterdam en schaalsprong regionale mobiliteit CID/Binckhorst. Beide projecten zijn MIRT-verkenningen en daarbij volgen we de MIRT-spelregels.  De MIRT-verkenning voor de Oude Lijn en knooppunten is nog in voorbereiding. Deze start naar verwachting in de 1e helft van 2022.

Verder wordt er gewerkt aan twee plannen voor gebiedsuitwerkingen met een sterke relatie  programmalijn Logistiek in en om de stad: Voorne-Putten en Haven Rotterdam en Greenport 3.0 Westland. Deze projecten dragen natuurlijk ook bij aan de programmadoelstellingen.

Daarnaast is er ook een korte termijnaanpak (KTA) binnen het programma, die actief op zoek is naar meekoppelkansen binnen de programmalijnen en projecten.

Oude lijn: Omdat veel mensen nu eenmaal graag wonen in de binnensteden sturen de lokale overheden en Provincie Zuid-Holland erop om het grootste deel van de bouwopgave binnenstedelijk te realiseren dichtbij hoogwaardig OV. Zo blijven banen, scholen en voorzieningen binnen bereik en blijven steden ook in de toekomst betaalbaar, leefbaar en duurzaam bereikbaar. Daarvoor is sneller, betrouwbaarder en frequenter openbaar vervoer nodig, met nieuwe stations nabij nieuwe woninglocaties, die door de schaalsprong mogelijk wordt gemaakt.

 

 

 

De regio Rotterdam-Den Haag groeit. Tot 2040 komen er 400.000 inwoners bij, waarvan zo’n 100.000 in Den Haag. Er zijn tienduizenden nieuwe woningen en banen nodig. Een geschikte locatie hiervoor is het Central Innovation District en de Binckhorst.

Uitzicht gebouwen Haagse regio

Urgentie

Tot 2040 komen er in dit gebied zo’n 25.000 woningen en 30.000 banen bij. Om het gebied goed bereikbaar te houden, wordt er een hoogwaardige openbaar vervoer verbinding (HOV) aangelegd. De verschillende treinstations in het gebied bieden een goede basis voor betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Door het openbaar vervoer meer prioriteit te geven kan de stad groeien. Samen met fietsen en lopen zorgt het OV ervoor dat veel mensen snel en comfortabel op hun bestemming komen.

De HOV-verbinding en ook andere mobiliteitsmaatregelen dragen bij aan de volgende doelen:

  • Door betere bereikbaarheid met OV, lopen en fietsen kunnen er meer woningen en banen in de Binckhorst komen. Zonder dat er meer autoverkeer nodig is. Zo neemt het tekort aan woningen af en kunnen mensen in de stad blijven wonen en werken. Ook mensen van buiten dit gebied kunnen profiteren van de werkgelegenheid.
  • Er komt minder verkeer op drukke punten zoals het Rijswijkse Plein en de Binckhorstlaan. Een ov-verbinding voorkomt extra verkeer op de A4 en A12 en ontlast het spoor tussen Delft-Den Haag-Leiden. Delft, Leidschenveen en Zoetermeer zijn beter bereikbaar.
  • Door voorrang te geven aan lopen, fietsen en openbaar vervoer (mobiliteitstransitie) ontstaat meer ruimte in de stad voor wonen, werken en verblijven.  Bekijk hier de animatie

Uitzicht Binckhaven

Vervolgstappen 2021

Er worden momenteel drie openbaar vervoersystemen onderzocht: een HOV-tram, een lightrail en een Bus/ART. Elk met zijn eigen kenmerken. Het doel is om eind 2021 een bestuurlijk gedragen voorkeur uit te spreken.

  Tram van HTM in Den HaagRET bij halteRijdende bus

Geld gereserveerd

Er is maar liefst 150 miljoen euro gereserveerd voor de bereikbaarheid van het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst in Den Haag.

Bijgevoegd de afgeronde onderzoeken:

Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen : In de eerste, Analytische, fase van de Verkenning zijn tien alternatieven onderzocht en beoordeeld met behulp van een afweegkader. De drie doelen van de Verkenning vormden de basis van dit afweegkader. Inzichten uit de vergelijking van de Alternatieven leidden vervolgens tot drie Kansrijke Alternatieven die zijn omschreven in Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau:  De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is bedoeld om de reikwijdte en het detailniveau van het onderzoek voor het nog op te stellen Plan-MER te beschrijven. De NRD beschrijft welke alternatieven onderzocht worden en welke criteria en methoden de onderzoekers gebruiken om de milieueffecten in beeld te brengen van de drie kansrijke alternatieven.

Nota van Antwoord op de NRD: In de Nota van Antwoord zijn alle binnengekomen zienswijzen op de NRD gebundeld en beantwoord. Er staat beschreven op welke wijze de zienswijzen worden meegenomen in het verdere onderzoek. Ook is het advies van de onafhankelijke commissie voor de m.e.r. opgenomen. De reactie op dit advies en hoe het wordt meegenomen in het onderzoek is bijgesloten.

 

Kijk voor alle informatie op de projectwebsite www.binckhorstbereikbaar.nl

 

 

Afbeeldingen

Twitter

    

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.