MIRT-traject Oeververbindingen regio Rotterdam

Met integrale gebiedsgerichte projecten draagt MoVe bij aan oplossingsrichtingen. Deze projecten vallen binnen de drie programmalijnen, waar we de richting en de strategie bepalen voor de inzet van de programmapartners.

We werken onder andere aan twee grote gebiedsprojecten: de Oeververbindingen regio Rotterdam en schaalsprong regionale mobiliteit CID/Binckhorst. Beide projecten zijn MIRT-verkenningen en daarbij volgen we de MIRT-spelregels.  De MIRT-verkenning voor de Oude Lijn en knooppunten is nog in voorbereiding. Deze start naar verwachting in de 1e helft van 2022.

Verder wordt er gewerkt aan twee plannen voor gebiedsuitwerkingen met een sterke relatie  programmalijn Logistiek in en om de stad: Voorne-Putten en Haven Rotterdam en Greenport 3.0 Westland. Deze projecten dragen natuurlijk ook bij aan de programmadoelstellingen.

Daarnaast is er ook een korte termijnaanpak (KTA) binnen het programma, die actief op zoek is naar meekoppelkansen binnen de programmalijnen en projecten.

Oude lijn: Omdat veel mensen nu eenmaal graag wonen in de binnensteden sturen de lokale overheden en Provincie Zuid-Holland erop om het grootste deel van de bouwopgave binnenstedelijk te realiseren dichtbij hoogwaardig OV. Zo blijven banen, scholen en voorzieningen binnen bereik en blijven steden ook in de toekomst betaalbaar, leefbaar en duurzaam bereikbaar. Daarvoor is sneller, betrouwbaarder en frequenter openbaar vervoer nodig, met nieuwe stations nabij nieuwe woninglocaties, die door de schaalsprong mogelijk wordt gemaakt.

 

 

 

Het MIRT-traject Oeververbindingen regio Rotterdam zet in op sterke verdichting en transformatie van de bestaande stad. De Rotterdamse regio groeit en de druk op oeververbindingen over de Nieuwe Maas, OV-lijnen en wegen neemt toe.

Om de regio Rotterdam bereikbaar, leefbaar en economisch aantrekkelijk te houden in de toekomst zijn bereikbaarheids- en mobiliteitsmaatregelen nodig. Uitbreiding van de capaciteit van oeververbindingen is daarbij essentieel.

Uit De gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben daarom de handen ineengeslagen en in een eerdere pre-verkenning zijn zes voorgenomen maatregelen opgesteld:

  1. een nieuwe multimodale oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord in Rotterdam;
  2. een treinstation Stadionpark;
  3. een Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV)-verbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom;
  4. een Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV)-verbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal via de Maastunnel;
  5. maatregelen op de A16, waaronder het weefvak in de A16 ten zuiden van de Van Brienenoordbrug tussen het Knooppunt Terbregseplein en het Knooppunt Ridderkerk;
  6. maatregelen op de Algeracorridor*

* Voor dit onderdeel zijn ook de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard aangesloten

Momenteel onderzoekt de projectorganisatie de invulling van deze maatregelen. Er wordt onder ander naar verschillende bouwstenen om de maatregelen waar te maken, zoals een brug of een tunnel voor de nieuwe oeververbinding, of het type vervoersmiddel voor OV-verbindingen.

Lees meer over de maatregelen en bouwstenen

 

Vervolgstappen 2021

Het project werkt toe naar de Notitie Kansrijke Oplossingen (NKO) waarin kansrijke alternatieven voor de bouwstenen worden geselecteerd aan de hand van doelbereik, kosten, techniek, inpasbaarheid, milieueffecten en belevingswaarde. De NKO wordt voor de zomer van 2021 gepubliceerd.

Na publicatie van de NKO start de beoordelingsfase. In deze fase worden de (milieu)effecten onderzocht. van deze kansrijke alternatieven. Deze tweede zeef resulteert in een keuze voor het voorkeursalternatief met het beste pakket aan bouwstenen wordt bepaald.

Hiermee zal de MIRT-verkenning worden afgerond. Het voorkeursalternatief wordt naar verwachting een jaar na de NKO  door middel van het ontwerp-Voorkeursbeslissing gepubliceerd.

Meer informatie over de MIRT-verkenning

Bekijk de publicaties die betrekking hebben op het MIRT-traject Oeververbindingen regio Rotterdam

 

Afbeeldingen

Twitter

    

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.