Slimme netwerken

De Adaptieve Ontwikkel Strategie (AOS) voor het wegen- en fietsnetwerk en de logistiek

Mobiliteit en Verstedelijking ten behoeve van:

 • Agglomeratiekracht
 • Kansen voor mensen
 • Gezonde leefomgeving

Met de verstedelijkingsakkoord 2021 en de woningbouw die doorloopt tot aan 2040, staat de provincie Zuid-Holland voor een grote bereikbaarheidsopgave. De druk op het (hoofd)wegennet en fietsnetwerk neemt extra toe. De Adaptieve Ontwikkel Strategie (AOS) geeft een gezamenlijke richting om het (hoofd)wegennet, het fietsnetwerk en het logistieknetwerk beter in te richten.

Voor het (hoofd)wegennet gaat het om het aanpassen aan de omliggende gebiedsopgave van de inrichting van de delen met vooral stedelijk verkeer en/of liggend in (hoog)stedelijk gebied. Daarvoor is het nodig om:

 • Lokaal verkeer op de delen (vooral) doorgaand verkeer van het hoofdwegennetwerk te verminderen
 • Stedelijke en regionale fietsinfrastructuur beter op elkaar aan te laten sluiten en barrièrewerking van hoofdinfrastructuur te verminderen

Zodat:

 • De verstedelijkingsopgave kan worden gerealiseerd;
 • De bestaande capaciteit van het wegennet maximaal benut wordt voor de groei van noodzakelijk autoverkeer;
 • En de betrouwbaarheid van de logistieke stromen op het wegennet gefaciliteerd wordt

Deze aanpak is een combinatie van maatregelen in ruimtelijke ontwikkeling én in mobiliteit voor alle vervoerswijzen en netwerken. 

Onderstaande kaart toont aan dat veel verstedelijkingslocaties (geel) ook in het invloedgebied van het hoofdwegennet liggen:

Kaart toont verstedelijkingslocaties die in het invloedgebied van het hoofdwegennet liggen
Vergroot de kaart

De automobiliteit op het hoofdwegennet in de (hoog)stedelijke gebieden beperken door:

 • De druk op het hoofdwegennet (met name verminderen lokaal verkeer) te verminderen;
 • Het hoofdwegennet optimaal te benutten;
 • De fietsinfrastructuur uit te breiden, met name daar waar het autoverkeer kan verminderen;
 • De capaciteitsuitbreiding van het hoofdwegennet, indien noodzakelijk en alleen in overeenstemming met de fysieke leefomgeving
Kaart Adaptieve ontwikkelstrategie Zuidelijke Randstad
Vergroot kaart

De verstedelijkingsstrategie in de Zuidelijke Randstad vraagt om een samenhangend pakket van bereikbaarheidsmaatregelen waarbij Rijk, regio en steden gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen.

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen