Terugblik op kennissessie over Aanbesteden

17-06-2024

Op donderdag 6 juni vond er een inspirerende kennissessie plaats met projectmanagers en programmamanagers van het programma MoVe. In de middag verzamelden we bij ZZiiN in Den Haag om ons te verdiepen in het thema Aanbestedingen binnen grote projecten.

Met bijdragen van  Edith Weersink, Huib van der Kolk en Ingeborg Magnée was het een leerzame en interactieve middag. De sessie begon met een warm welkom door Guus Holtring, die ons meenam in de voortgangsrapportage projecten en programma MoVe.
Vervolgens opende Edith Weersink, aanbestedingsadviseur en contractmanager bij CID Binckhorst, het eerste deel van het programma. Zij bracht de uitdagingen en dilemma’s rondom de aanbestedingen van ingenieursdiensten helder in kaart.
Daarna nam Huib van der Kolk, projectmanager bij knooppunt Leiden Centraal, het stokje over. Hij deelde zijn ervaringen over de samenwerking met ingenieursbureaus na gunning. Huib belichtte de praktijkuitdagingen waarmee Leiden te maken heeft en de lessen die geleerd kunnen worden voor toekomstige aanbestedingen. Zijn inzichten zorgden voor veel herkenning en discussie onder de aanwezigen.

Trends en ontwikkelingen bij contractering in realisatiefase

Tot slot nam Ingeborg Magnée van Rijkswaterstaat ons mee in de trends en ontwikkelingen bij contractering in de realisatiefase. Hierin stond de bundeling van de contractering van de onderhoudsprojecten van RWS (portfoliocontractering van de vernieuwingsopgave tunnels, bruggen en sluizen) centraal. Haar presentatie bood waardevolle inzichten over de verandering binnen de sector. En de uitdagingen om in een overvolle uitvoeringskalender de (vaar)wegen beschikbaar te houden.
De trends en ontwikkelingen die Ingeborg besprak, gaven stof tot nadenken over hoe wij als organisaties en projectoverstijgend onze eigen processen kunnen verbeteren en innoveren.

Al met al het een interessante kennissessie, waarbij veel waardevolle kennis en ervaringen werden gedeeld. We kijken uit naar de volgende kennissessie. 

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen