Informatie over toekomstige tramlijn op Binckdag

12-06-2024

Tijdens de Binckdag in mei in Den Haag konden belangstellenden informatie krijgen over de toekomstige tramverbinding tussen Den Haag Centraal, Voorburg en Rijswijk/Delft. Tot 2040 komen er in het gebied CID-Binckhorst namelijk zo’n 25.000 woningen en 30.000 banen bij.

Dat betekent straks meer reizigers. Een nieuwe tramlijn is een van de maatregelen om de toename in het verkeer op te vangen en de reistijd te verkorten. Ook worden er extra maatregelen genomen, zoals veilige fietsroutes en meer groen, om de buurt nog leefbaarder te maken. Nadat het plan voor de tramlijn in 2023 is vastgesteld door de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg, is het nu tijd om deze plannen verder uit te werken tot een ontwerp.
 

Meedenken
Een ingenieursbureau gaat namens Rijk en regio aan de slag om te kijken hoe de tramlijn er precies uit moet komen te zien en het omliggende gebied kan worden ingericht. Dit doet het bureau samen met de betrokken partijen, bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden die het gebied goed kennen en er vaak reizen. Bezoekers van de Binckdag konden bij de stand van de HOV Binckhorst hun interesse al kenbaar maken voor deelname aan de werkgroepen die dit jaar starten. Voor de zomer vindt de startbijeenkomst plaats van het ontwerpproces. Het duurt ongeveer twee jaar voordat het ontwerp af is. 

Partijen
Het Rijk, Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk trekken samen 575 miljoen euro uit om de HOV-tramlijn en de bijbehorende maatregelen te realiseren. Ook ProRail en HTM zijn bij de samenwerking betrokken. 

 

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen